Industrifacket utvidgar stridsåtgärderna mot Sievi Oy

1.7.2022

TEXT JOHANNES WARIS 
FOTO JOHANNES TERVO

Industrifackets stridsåtgärder mot Sievi Element Oy utvidgas ytterligare. Orsaken är arbetsgivarens påtryckningar och skrämseltaktik med avsikt att bryta strejken, meddelar Industrifacket.

Arbetsgivarens agerande har blivit känt hos Industrifacket efter en enkät som besvarats av förbundets medlemmar.

Industrifacket har utlyst en blockad från och med 1 juli med avsikt att stöda strejken vid Sievi Element Oy i Norra Österbotten.

Blockaden gäller Sievi Element Oy:s produkter och material som levereras till företagen Versowood Oy, Versowood Group och Pölkky Oy.

Industrifacket samarbetar med Bil- och transportfacket AKT och Byggnadsförbundet för att genomföra blockaden. Industrifacket förbereder sig också på rättsliga åtgärder för att få slut på arbetsgivarens lagvidriga verksamhet på fabriken, meddelar Industrifacket. 

Industrifacket ordnade ett stödtillfälle för personalen på Sievi Element i juni.

Den anställda vid Sievi Element har valt Matti Lukkarila till huvudförtroendeman på arbetsplatsen. Han inleder sitt förtroendeuppdrag omedelbart. Industrifacket kräver att företagsledningen öppet godkänner den nyvalda huvudförtroendemannens ställning.

– Arbetsgivarens principiella motstånd orsakar omfattande skada för företagets anseende. I stället för att gräla borde arbetsgivarens sätta sig ner och förhandla med förbundet och komma fram till en lösning genom diskussioner, säger Lukkarila.

Industrifackets strejk i Sievi Element Oy inleddes 13.6 och fortsätter fram till 21.8.2022. Industrifackets utlyste den första blockaden före midsommar 23.6.

– Det känns som om vi i personalen inte uppskattas av företagsledningen, sade vice förtroendeman Juha Mustonen till Tekijä under ett evenemang som ordnades av Industrifacket i Sievi i juni.

Här hittar du en lista över alla arbetsplatser som berörs av blockaden.

Texten uppdaterad 1.8 efter att Industrifacket tagit beslut om att fortsätta strejken fram till 21 augusti 2022 om inte en överenskommelse nås innan det.