God laganda och vassa produkter på Fiskars i Raseborg

26.1.2022

TEXT ANTTI HYVÄRINEN OCH JOHANNA MINKKINEN
FOTO PEKKA ELOMAA

De orangefärgade klassikersaxarna och de bekanta yxorna tillverkas mitt i Svenskfinland; vid Fiskars Finlands fabrik i Billnäs i Raseborg. På arbetsplatsen har man målmedvetet byggt upp en fungerande diskussions- och avtalskultur. På tio år har man gått från att diktera till genuina lokala avtal.

– Jag trivs riktigt bra. Det här är ett stort företag med många möjligheter, berättar Dennis Söderström som jobbar som yxslipare vid Fiskars.

Han kom ursprungligen till Fiskars år 2011, men jobbade med annat emellan och återvände i maj 2020.

Vid Fiskars fabrik i Billnäs har man kunnat konstatera att det lönar sig att diskutera, att utveckla saker tillsammans och att snabbt ta tag i saker som inte fungerar.

Man behöver inte fundera över om man vågar ta upp något. Man kan diskutera om allt

– Man behöver inte fundera över om man vågar ta upp något. Man kan diskutera om allt, säger Reija Mettovaara som är arbetarskyddsfullmäktige vid fabriken.

– Om man har bekymmer så finns det alltid tid att prata. Man får en känsla av att det här är en gemensam sak, funderar huvudförtroendeman Jarmo Partanen.

Vid fabriken i Billnäs har man skapat en atmosfär av diskussion och samarbete genom åren. Skillnaden är stor till situationen för tio år sedan, säger Mettovaara. Man har gått från att diktera till interaktion.

– Kulturen har förändrats. Numera vill man att de anställda påverkar, säger Mettovaara.

Arbetarskyddsfullmäktige Reija Mettovaara.

– Det är väldigt viktigt att hela personalen känner sig delaktig i gemensamma frågor, tillägger Partanen.

För tre år sedan utarbetade man nya regler för fabriken tillsammans med ledningen, förtroendevalda och de anställda.

– Man tog sig i kragen och nu vet alla vad som förväntas av en och handlar enligt det, säger personalchef Anna-Maija Trygg.

– Det viktigaste är att vi sitter i samma båt och ror åt samma håll som ett team, formulerar sig fabrikschef Markku Salama.

Fyrklövern är överens om att man inte alltid är av samma åsikt, men att man kommer framåt genom att diskutera.

Ibland blir det gnabb i en stor arbetsgemenskap, men det hör till. Det viktigaste är hur man reder ut saker och hur man går vidare.

– Det finns många som lätt tar illa upp i fabrikshallen, men vi försöker reda ut saker enligt bästa förmåga, säger Partanen.

Huvudförtroedeman Jarmo Partanen.

FINLANDS BÄSTA TES-ARBETSPLATS

Fiskars fabrik i Billnäs fick i höstas Industrifackets Finlands bästa TES-arbetsplats -utmärkelse. Förkortningen TES kommer från finskans ord för kollektivavtal, työehtosopimus. Det var Mettovaara som anmälde sin arbetsplats till tävlingen.

I tävlingen letade man efter en arbetsplats inom Industrifackets branscher där både arbetstagare och arbetsgivaren har det bra.

Kollektivavtalet anger miniminivå, och sedan kan man avtala om bättre villkor på lokal nivå

Vid fabriken i Billnäs vet man hur viktigt kollektivavtalet är.

– Kollektivavtalet ger en bra ram för verksamheten. Där finns alla de saker vi diskuterar, säger Salama som har jobbat som fabrikschef i ungefär sju år.

– Kollektivavtalet anger miniminivå, och sedan kan man avtala om bättre villkor på lokal nivå, säger Mettovaara.

I Billnäs har man avtalat på lokal nivå bland annat om att ta i bruk en arbetstidsbank samt om möjligheten att vara sjukledig med egen anmälan. Med personalförmåner har man bland annat uppmuntrat personalen att röra på sig.

Att få ihop jobb och resten av livet stöder arbetsgivaren med arbetstidslösningar. Man strävar efter att de som frivilligt har skiftesjobb tar de turerna och arbetstagarna har kunnat ta ut ledigheter från arbetstidsbanken enligt sina önskemål.

– När personalen är flexibel, är arbetsgivaren flexibel, säger Mettovaara.

TILLVERKARNA ÄR STOLTA ÖVER SINA PRODUKTER

Fiskars två fabriksbyggnader i Billnäs är tillsammans ungefär 20 000 kvadratmeter. Det jobbar över 300 personer vid fabriken, varav runt 25 är tjänstemän och runt 100 är inhyrd arbetskraft.

Vid fabriken har man koncentrerat produktionen till saxarna och yxorna, som är de mest kända produkterna. En orangefärgad sax finns i så gott som varje hem i Finland. Också snöskovlarna och röjknivarna är bekanta produkter.

– Vi är stolta över det vi gör, säger Mettovaara.

– Vi gör världens bästa yxor och saxar, säger Salama.

Mikko Hosio jobbar med glödhet metall på verkstaden i Billnäsfabriken.

Under coronatiden har många koncentrerat sig på hemsysslor och trädgårdsskötsel. Det här har synts som ett uppsving på fabriken i Billnäs.

– Det har anställts tiotals personer under pandemin, säger Mettovaara.

Vi är stolta över det vi gör

Utbudet av produkter är brett; bara de orangefärgade saxarna finns det 14 olika modeller av; allt från nagelsaxar till stora skräddarsaxar.

Förutom klassikerfärgen orange görs tillverkas saxarna i svart, rosa och med muminfigurer. Saxarna av återvunnet material är gråa.

– Fiskars brand är starkt och vi vill stärka det ytterligare, säger Trygg.

Tillbaka till Dennis Söderström. Hur ser han på framtiden?

– Jag tycker om att slipa, så jag hoppas få fortsätta med det. Jag vill nog jobba kvar på Fiskars.