Huomio, huomio, työsuojeluvaalit tulossa!

Teollisuuden työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluvaravaltuutettujen ja paikallisesti sopien myös työsuojeluasiamiesten vaalit 1.11.–31.12.

19.10.2021

Työsuojeluvaalien järjestäminen ei riipu työnantajien hyväntahtoisuudesta, vaan se perustuu maan lakiin työsuojelun yhteistoiminnasta. Vähintään 10 hengen työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Vähintään 20 hengen työpaikoille on perustettava tämän ohella myös työsuojelutoimikunta, vaikka toimikunta olisi hyvä perustaa kaikille työpaikoille koosta riippumatta. Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden ja työnantajan vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Sillä avataan työntekijöille aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Paikallisesti voidaan sopia myös työsuojeluasiamiesten valinnasta. Heidän avullaan yritetään varmistaa esimerkiksi se, että hajallaan sijaitsevilla osastoilla ja vuorotyötä tekevillä on mahdollisuus tavata työsuojelussa toimivia työntekijöiden edustajia.

Työsuojelutoimikunta on se, joka järjestää vaalit, mutta tarvittaessa työsuojelupäällikön on annettava tietoa työntekijöille heidän oikeudestaan valita valtuutettu ja heidän varavaltuutettunsa. Kaikilla työsuhteessa olevilla on oikeus äänestää, siis myös esimerkiksi lomalla, lomautettuna tai vanhempainvapaalla olevilla työntekijöillä. Työnantajan on annettava tilat ja käytännön mahdollisuudet vaalien pitämiseen, esimerkiksi luettelo työsuhteisista työntekijöistä.

Ehdokkaan on ilmoitettava, mihin tehtävään tai tehtäviin hän on hakeutumassa. Jos tehtävään on vain yksi ehdokas, sopuvaalitkin voidaan järjestää. Myös posti- tai sähköinen äänestys on sallittu, kunhan vaalisalaisuus taataan.

Teollisuusliitto postittaa viikolla 41 työsuojeluvaltuutetuille, työhuonekunnille ja ammattiosastoille ohjeistuksen vaalien järjestämisestä. Työsuojeluvaaleja varten on tehty myös opastusvideo, jonka tavoitteena on edistää työsuojeluvaalien järjestämistä ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa työpaikoilla. Video julkaistaan viikolla 42.

Työsuojeluhenkilöiden valinnoista on ilmoitettava liittoon riippumatta siitä, jatkavatko vanhat tehtävissään vai valittiinko niihin uudet. Vaalien jälkeen työnantajan on ilmoitettava valitut henkilöt Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin keskuksen verkkosivuston kautta.

Kaikki ohjeet ja materiaalit vaalien järjestämiseksi ovat Teollisuusliiton verkkosivuilla: www.teollisuusliitto.fi/tyosuojeluvaalimateriaali

 

Saappaat, joita kannattaa kokeilla

Työsuojeluvaltuutetun tehtävään valittu astuu suuriin saappaisiin. Mutta tähän luottamustoimeen kannattaa hakeutua, sillä liitto kouluttaa, tukee ja auttaa.

Työpaikoilla on tärkeää saada työsuojeluhenkilövalinnat tehdyksi, korostaa Teollisuusliiton työympäristösiantuntija Mika Poikolainen.

– Löydetään asiasta kiinnostuneet henkilöt. Suoritetaan valinnat ohjeiden mukaisesti. Tehdään tarvittavat ilmoitukset valinnoista, kouluttaudutaan ja ryhdytään toimeen, tiivistää Poikolainen työsuojeluvaalien prosessin.

– Työsuojeluvaltuutetulla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa työpaikkansa terveyttä ja turvallisuutta koskeviin asioihin. Tehtävän laajuus vaihtelee hieman työpaikan koon ja työtehtävien mukaan, mutta pääsääntöisesti tehtävät ovat samankaltaiset yrityksen koosta riippumatta.

Mika Poikolainen
Mika Poikolainen

Työntekijöiden edustajien mukaan ottaminen työpaikan ilmapiiriä ja työhyvinvointia kehittämään hyödyttää myös työnantajaa, asiantuntija painottaa. Kyseessä on myös ongelmien ennaltaehkäisy.

– Työpaikka, missä ei tapahdu työtapaturmia eikä synny ammattitauteja, on myös tuottava työpaikka, Poikolainen muistuttaa.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mutta valintoja voidaan tehdä myös muina aikoina ja jopa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

– Valinnat ovat tärkeä tapahtuma. Valtuutettu astuu suuriin saappaisiin, mutta tehtävät ovat mielenkiintoisia, asiantuntija alleviivaa.

Tehtävän hoitaminen vaatii tutustumista myös työelämää sääteleviin lainsäädäntöihin. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta parantavien tehtävien laajuus saattaa yllättää.

– Toisaalta tämä luottamustoimi vie mukanaan ja palkitsee, kun asiat edistyvät, Poikolainen kuvaa valtuutetun uran hienoja hetkiä.

– Tehtävät ovat jossain määrin myös hyvin luottamuksellisia, ja ratkaisuja saattaa olla joskus vaikea löytää. Siksi kouluttautuminen on tärkeää.

Poikolainen tähdentää, että valtuutetulla on jo lain mukaan oikeus saada koulutusta tehtäväänsä, ja työnantajan on sovittava tarvittavasta koulutuksesta kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Ja teollisuusliitolaisille valtuutetuille, varavaltuuteuille ja asiamiehille on vielä tarjolla Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen tilaisuus hankkia lisää tietoja ja taitoja.

– Murikka-opisto tarjoaa loistavat mahdollisuudet laadukkaaseen työsuojelukoulutukseen. Siellä pääsee myös verkostoitumaan muiden samoissa tehtävissä olevien kanssa, Poikolainen alleviivaa huomauttaen, että kaikki Murikan kurssit ovat liiton jäsenille maksuttomia.

Liitto ei jätä sen enempää aivan uutena aloittavia kuin konkareinakaan jatkavia työsuojelun luottamushenkilöitä yksin.

– Teollisuusliiton työympäristöyksikkö on työsuojeluhenkilöiden tukena kaikissa tilanteissa, Poikolainen vakuuttaa.

 

Työsuojeluvaltuutettu on palveluammatissa, jossa pääsee auttamaan kaveria, Teppo Suikkari sanoo.
Työsuojeluvaltuutettu on palveluammatissa, jossa pääsee auttamaan kaveria, Teppo Suikkari sanoo. KUVA JOHANNA KOKKOLA

”Ei jännitettävää, aina laki takana”

”Valtuutetulla on aina laki ja säädökset takanaan. Mielestäni tätä työtä ei tarvitse jännittää. Ja pääsee selvittelemään mitä ihmeellisimpiä asioita”, kertoo pitkän linjan työsuojeluvaltuutettu Teppo Suikkari.

Kontiolahdella sijaitsevan Medisize Oy:n työsuojeluvaltuutettu Teppo Suikkari yllyttää teollisuusliittolaisia harkitsemaan ehdokkuutta työsuojeluvaaleissa.

– Tietysti pitää olla jollain lailla kiinnostunut näistä asioista. Tämä on palveluammatti, jossa pääsee auttamaan kaveria. Mutta jos noin yleisesti ottaen tulee toimeen ihmisten kanssa, vähän tuntemattomienkin kanssa, tässä kyllä pärjää. En näe, että tarvitsisi uudenkaan valtuutetun jännittää.

Suikkari on itse toiminut eri yritysten omistuksessa ja eri nimillä toimineen tehtaan työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 1994 alkaen. Hän korostaa, että vertaistuki on nykyisten nettiyhteyksien ja sometuksen aikoina helposti hyödynnettävissä.

– Jos esimerkiksi ammattiosastossa on useampi työpaikka, niiden valtuutetuista saa äkkiä verkoston. Muilta valtuutetuilta saa nopeammin vastauksen kuin googlaamalla. Ja se on usein luotettavampi vastaus.

Kun työssä jatkaa pidempään, muodostuu vertaisverkosto ympäri Suomea, Suikkari kertoo omista kokemuksistaan.

YLIPAINE, VAARALLISTAKO?

– Tässä pääsee selvittelemään mitä ihmeellisimpiä asioita.

Suikkarin salapoliisitöistä oudoimpiin kuului aikoinaan sen selvittely, onko ylipaine vaarallista ihmiselle. Ylipaineella näet varmistetaan, että Medisizen puhdastiloissa valmistettavia tuotteita eivät pääse pöly tai kynnysten alta ryömivät ötökät tärvelemään.

– Puolustusvoimista löytyi lopulta asiantuntija. Ei, ei meidän ylipaineemme ole vaarallista.

Suikkari kertoo, että puhdastiloissa on nykymitoin ilmaistuna 10 pascalin paine. Sukeltaja ui terveenä pintaan koettuaan 50 metrin syvyydessä vallitsevan 600 000 pascalin paineen.

Outoa oli joutua miehenä soittamaan myös keskussairaalan päivystävälle gynekologille. Ovatko staattisen sähkön purkaukset vaaraksi raskaana olevalle naiselle? Eivät, eivät ole sen vaarallisempia kuin muillekaan.

– Nykyään sähkönpurkaukset ovat meillä hyvin harvinaisia. Oikeanlaisilla vaatteilla ja staattista sähköä purkavilla ESD-kengillä pystytään sähkö johtamaan niin, että ihmisellä ja ympäristöllä on sama potentiaali eli varaus. Laitteisiin on myös saatu ionisaattorit, Suikkari kertoo työturvallisuuden edistysaskeleista.

YHTEINEN ETU

Vuosikymmenten kokemuksellaan Medisizen työsuojeluvaltuutettu arvioi, että työnantajat ovat alkaneet ymmärtää, että valtuutetun työ hyödyttää myös työnantajaa.

– Työnantaja säästää, kun työpaikka on turvallinen.

Pelkästään työtapaturmista johtuvien sairauspäivien vähentyminen tuo silkkaa säästöä. Vaikka ennaltaehkäisy jotain maksaisi, on se lopulta aina taloudellisesti kannattavaa. Jopa pikkufirmassa valtuutetulla on oikeus tutustua tapaturmalukuihin.

– Tietysti asioita pitää selvitellä. Mutta kyllä vertaisverkostosta saa nopeasti apua laskelmien tekoon, joilla ennakoivia toimia pystyy perustelemaan työnantajalle.

Suikkari jää ensi vuoden puolella Medisizesta eläkkeelle eikä asetu enää ehdokkaaksi työsuojeluvaaleihin. Näin hän summaa kokemuksiaan.

– Jos kiinnostusta on, työsarkaa kyllä riittää. Joka päivästä saa varmuudella erilaisen. Ja jos valtuutettu on pienemmässä firmassa töissä, on vaikka vain yksi päivä valtuutetun aikaa, katkaisee se mukavasti oman, ehkä puuduttavankin työn.

TEKSTI SUVI SAJANIEMI