AVAAJA: Luottamusmies edustaa, valvoo ja kehittää

Luottamusmiesjärjestelmä estää työelämän eriarvoistumista ja edistää paikallista sopimista. Korkea järjestäytymisaste on luottamusmiehen tärkein tuki.

13.10.2021

Luottamusmiesjärjestelmän lähtökohtana on pitää huolta, että työnantajat noudattavat työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Tätä tehtävää hoitavat ammattiosastojen kaksivuotiskausiksi valitsemat luottamusmiehet.

Luottamusmiehen tehtäväkenttä on laaja. Hän on työpaikan yhteistoiminnan keskiössä, kun kehitetään esimerkiksi työn tekemisen tapoja ja tehdään työehtosopimuksissa mahdollistettuja paikallisia sopimuksia esimerkiksi työaikaan liittyen.

Kari Lähteenmäki
Kari Lähteenmäki

Sopimusvastaava Kari Lähteenmäki Teollisuusliiton teknologiasektorilta pohtii, että työmaailma ilman luottamusmiehiä olisi kovin erilainen.

– Kyllähän se tietysti antaisi vapaammat mahdollisuudet niille työnantajille, jotka eivät halua noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta, Lähteenmäki toteaa.

Myös työpaikan sisällä eriarvoisuus voisi kasvaa ilman toimivaa luottamusmiesjärjestelmää.

– Toki on valveutuneita jäseniä, jotka osaavat puolustaa kärkkäästikin omia etujaan, mutta aremmat ihmiset jäisivät työnantajan määräysvallan alle, Lähteenmäki sanoo.

PAIKALLISEN SOPIMISEN TAITAJAT

Teknologiateollisuus ry ilmoitti maaliskuussa 2021 siirtävänsä valtakunnallisen työehtosopimustoimintansa uuteen työnantajayhdistykseen, johon halukkaat yritykset voivat liittyä. Vielä on epäselvää, saako Teknologiateollisuuden työnantajat ry tarpeeksi jäseniä, jotta sen solmimat työehtosopimukset olisivat yleissitovia.

– Jos yleissitovuutta ei saavuteta, on neuvoteltava luottamusmiesasiat normaalisitoviin tai yrityskohtaisiin sopimuksiin, Lähteenmäki toteaa.

Metsäteollisuus ry ilmoitti loppuvuonna 2020 lopettavansa työehtosopimusten solmimisen, joten metsäteollisuudessa neuvotellaan tästä syksystä alkaen yrityskohtaisesti.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi toukokuussa 2021 blogissaan, että Teknologiateollisuus ry:n yhtenä ehtona työehtosopimustoiminnan jatkamiselle oli mahdollisuus ohittaa luottamusmies paikallisessa sopimisessa.

Lähteenmäki ihmettelee työnantajapuolen lähestymistapaa, sillä työehtosopimukset ja luottamusmiesjärjestelmä ovat paikallisen sopimisen perusta. Luottamusmiehillä on myös saatavillaan liittojen tarjoamat koulutukset, eli omaa osaamista on hyvät mahdollisuudet kehittää.

– Nykyisiin työehtosopimuksiin on pitkäjänteisesti rakennettu yhdessä työnantajaliittojen kanssa työpaikan yhteistoimintaa. Paikallinen sopiminen on iso osa luottamusmiehen roolia, Lähteenmäki kertoo.

LUOTTAMUSMIES ON KEHITTÄJÄ

– Luottamusmiesjärjestelmä on olemassa elämän helpottamiseksi työpaikalla. Luottamusmies ei ole riidankylväjä, vaan kehittäjä, sanoo sopimusasiantuntija Jari Kosonen-Nikulainen Teollisuusliiton kemian sektorilta.

Jari Kosonen-Nikulainen
Jari Kosonen-Nikulainen

Toimiva, kehittyvä ja tuottava työpaikka on kaikkien osapuolten etu.

– Toimiva järjestelmä käytännössä helpottaa myös työnantajan elämää. Ei tarvitse neuvotella joka osaston ja työntekijän kanssa erikseen, Kosonen-Nikulainen toteaa.

Varsinkin työnantajapuolelta on ehdotettu, että laissa määritelty luottamusvaltuutettu olisi riittävä työntekijöiden edustaja paikallisessa sopimisessa.

Luottamusvaltuutettu ei ole samoissa lähtökuopissa kuin työehtosopimukseen perustuva luottamusmies. Ammattiosaston ja liiton tuki takanaan luottamusmiehellä on vahva mandaatti eli valtuutus ja tuki toimilleen.

– Luottamusvaltuutettu ei ole tasapuolinen neuvottelija työnantajan kanssa. Se ei ole reilua peliä, Kosonen-Nikulainen sanoo.

Luottamusvaltuutetulla ei myöskään ole työehtosopimuksen tulkintaoikeutta, liiton tarjoamaa koulutusta, eikä hänen kautensa pituutta ole määritelty laissa. Työehtosopimuksissa luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet on määritelty tarkasti.

YHDESSÄ LUOTTAMUSMIEHEN TAKANA

Sukupuoleen viittaavaa sanastoa on viime vuosina muokattu neutraalimpaan suuntaan, mutta luottamusmies-termiä käytetään sekä lainsäädännössä että työehtosopimusten kirjauksissa. Tehtävä ei luonnollisesti ole sukupuoleen sidottu, mutta korvaavaa täsmällistä termiä ei ole vakiintunut.

– Luottamushenkilö on laajempi termi kuin luottamusmies, vertaa järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg Teollisuusliiton toimistoyksiköstä.

Ville-Petteri Risberg
Ville-Petteri Risberg

Risberg pohtii, että sopimisen kulttuuri on ollut suomalaisessa työmarkkinakentässä vahva arvo. Työmaailma ilman tervettä sopimisen kulttuuria ja siihen liittyvää luottamusmiesjärjestelmää ei ole mukava ajatus.

– En haluaisi edes miettiä tilannetta, millaiseksi sekasorroksi työnteko ja asioista sopiminen työpaikoilla menisi, jos järjestelmää ei olisi, Risberg sanoo.

Luottamusmiesjärjestelmän tärkein tuki ovat liittoon kuuluvat työntekijät. Jäsenhankinta on kaikkien yhteinen tehtävä, eli liiton jäsenen kannattaa pyytää työkaveriakin liittymään liittoon.

– Mitä suurempi järjestäytymisaste on, sitä parempi tilanne on työntekijöiden kannalta. Silloin myös luottamusmiehellä on suurempi mandaatti ja tuki sopia työnantajan kanssa, Risberg toteaa.

TEKSTI ANTTI HYVÄRINEN
KUVITUS EMILIE UGGLA