Neste valde Rotterdam – I Borgå väntar personalen på konkreta utvecklingsplaner

Huvudförtroedeman Sami Ryynänen vid Nestes raffinaderi i Borgå berättar att förlusten av en miljardinvestering naturligtvis grämer, men att det inte kom som en överraskning.

15.3.2021

Neste meddelade att företagets nya bioraffinaderi placeras i Rotterdam i Nederländerna.  Företaget informerade om beslutet den 15 mars.

– Det känns för jävligt, men inte kan vi längre göra något åt det, säger Borgåraffinaderiets huvudförtroendeman Sami Ryynänen.

För tillfället arbetar runt 800 arbetstagare i Borgå. Ett bioraffinaderi för förnybara bränslen skulle ha skapat arbetstillfällen i Borgå.

Speciellt byggnadsskedet skulle ha sysselsatt flera människor.

– En anläggning här skulle han gjort det lättare att göra även andra investeringar på den förnybara sidan, säger Ryynänen.

DRAGKAMPEN PÅGICK I ETT ÅR

Ryynänen berättar att dragkampen mellan Borgå och Rotterdam, som pågått i ett år, varit ett ständigt samtalsämne i diskussionerna runt kaffebordet, men inte nämnvärt påverkat stämningen.

Neste har motiverat beslutet med lägre helhetskostnader.

I jämförelse med Borgå var Rotterdam ett förmånligare alternativ med tanke på logistik och byggkostnader samt tillgången på koldioxidsnål vätgas,

– Vårt beslut grundar sig på att kunna säkerställa vår framtida konkurrenskraft och på våra tillväxtstrategier, som möjliggör produktion av förnybara bränslen, säger Nestes  verkställande direktör Peter Vanecker i ett pressmedelande.

På Nestes raffinaderi i Borgå har man följt med processen och stämningen har stundvis varit hoppfull,  men det slutliga beslutet var ändå ongen överraskning.

– Personalen har förberett sig på det. Rotterdam var ju förhandsfavorit med tanke på plats och logistik, säger Ryynänen.

BORGÅ  EN DEL AV DEN NYA STRATEGIN

De produkter som i dagsläget produceras i Borgå är i första hand fossila bränslen. Neste har under den senaste tiden riktat sig allt mer på förnybara bränslen och det är där företaget skapat vinst under de senaste åren.

– Det kommer att vara en utmaning för ledningen att få gänget i Borgå att känna sig delaktiga i Nestes nya strategi, säger Ryynänen.

I  slutet av 2020 meddelade Neste att man lägger ner raffinaderiet i Nådendal. Nedköningen pågår samtidigt som beslutet om investeringen i Rotterdam presenterades.

– Det finns rädslor kring att det inte kommer att ske någon utveckling i Borgå, säger Ryynänen.

KONKRETA PLANER EFTERLYSES

Neste har meddelat att företaget kommer att utveckla enheten i Borgå.

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (sd.) meddelade efter på sitt twitterkonto att Neste inte kommer att lämna Finland och att man kommer att göra omfattande investeringar i Borgå. Neste är ett börsbolag och Finska starten är en av de största ägarna i bolaget.

Ryynänen hoppas att företaget nu presenterar konkreta planer för framtiden så att de anställda skulle kunna känna framtidstro.

– Det är och andra sidan bra att utredningen är grundlig. Vi måste jobba hårt för att Borgå ska vara placeringsort då man på företaget funderar på följande anläggningar, konstaterar Ryynänen.

TEXT ANTTI HYVÄRINEN
FOTO PEKKA ELOMAA

ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING JOHANNES WARIS

uppdaterad 16.3 med information om Europa- och ägarstyrningsministerns utlåtande och VD Vaneckers kommentar