AVAAJA: Työttömyyskassan maksatus sujuu mallikkaasti

Teollisuuden työttömyyskassa selviytyi kiitettävästi koronan ensimmäisestä aallosta. Se on varautunut uuteen hakijaruuhkaan.

UUSI PALSTA!

AVAAJA kysyy ajankohtaisesta tai muuten tärkeästä aiheesta asiaa tuntevalta ihmiseltä. Mitä mieltä sinä olet aiheesta? Kommentoi juttua julkaisussa Teollisuusliiton Facebookissa tai Twitterissä. Ehdota palstalle aihetta tai haastateltavaa sähköpostilla.

Valtakunnallisen median uutisointi työttömyyskassojen tolkuttoman pitkiksi, jopa useiksi kuukausiksi venyneistä päivärahahakemusten käsittelyajoista on vain kapea kuva todellisuudesta. Huomiotta jäivät ne kassat, joissa maksatus sujui mallikelpoisesti ja jotka saivat siitä jäseniltään kiitosta.

– Jotenkin uutisoinnissa työttömyyskassat on niputettu yhteen. Luodaan kuva huonoimman ja negatiivisimman esimerkin mukaan ja yleistetään se koskemaan kaikkia kassoja. Mutta kaikilla kassoilla ei ole pitkä käsittelyaika tai huono tilanne, tai jäsenet eivät ole tyytymättömiä, eivät esimerkiksi meillä, sanoo Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.

Irene Niskanen

– Meillä on hyvä hakemusten käsittelytilanne, lyhyt käsittelyaika, ja jäsenemme ovat meihin tyytyväisiä. Mutta tämä uutinen ei myy. Halutaan tuoda esiin vain joidenkin kassojen antamaa tietoa; että käsittelyajat venyvät, kun hakemuksia saapuu yhtä aikaa paljon.

HAKEMUKSET KÄSITELLÄÄN VIIKOSSA

Syyskuun ensimmäisellä viikolla Teollisuuden työttömyyskassan käsittelyaika oli noin viikko, mutta viikon loppua kohti käsittelyaikaa oltiin kuromassa jälleen alle viikkoon.

– Elokuussa keskimääräinen käsittelyaika oli noin viikko. Parhaimmillaan käsittely sujui parissa päivässä, Niskanen kertoo.

Mikään helppo rasti sujuvaan maksatukseen pääsy ei ollut. Koronan aiheuttama hakemusten ruuhka merkitsi kassalle valtavaa työmäärän lisäystä.

– Keväällä maaliskuussa lähtivät hakemusmäärät kasvuun. Kesäkuun loppuun asti oli noin 60 prosenttia enemmän hakemuksia kuin viime vuonna vastaavana aikana.

– Tänä vuonna olemme maksaneet ansiopäivärahaa yli 44 900 jäsenelle elokuun loppuun mennessä. Viime vuonna vastaavana aikana päivärahan saajia oli 22 149. Todella huimaa on ollut etuuksien saajien määrän nousu.

– Olemme maksaneet tänä vuonna 170,5 miljoonaa euroa elokuun loppuun mennessä. Viime vuonna vastaavana aikana luku oli noin 114 miljoonaa euroa.

KASSA HAASTOI ITSENSÄ

Niskasen mukaan teollisuusalojen suurimmassa työttömyyskassassa tulee monenlaista asiakaspalautetta muun muassa palvelua koskien.

– Mutta pääasiassa palaute on ollut viime ajat myönteistä.

– Keväällä käsittelyaika oli pitempi, ja silloin totta kai tuli palautetta käsittelyajasta. Meillä on ollut käsittelyaikatavoite kaksi viikkoa. Työttömyysturvalaissa käsittelyaika on kuukausi ikään kuin takuuna. Me olemme asettaneet sellaisen vaateen itsellemme, että käsittelyaika ensimmäisissä hakemuksissa ei saisi ylittää kahta viikkoa ainakaan kovin paljon.

– Olemme hyvin pysyneet tavoitteessa näiden vuosien aikana. Jo paljon ennen koronaa olemme tehostaneet toimintaamme.

Halutaan antaa ymmärtää, että kassat toimivat huonosti, vaikka se ei pidä paikkaansa.

Jäsenten rahan saantia varmistamaan luotiin kesäkuussa peruspäivärahan suuruinen työttömyyskorvauksen ennakkomaksu.

– Jos käsittelyaika venyy yli kahden viikon, ennakkomaksu lähtee jäsenen tilille ilman, että hänen tarvitsee itse sitä edes hakea. Ennakkomaksu on käytössä tilanteissa, joissa käsittelyaika näyttäisi ylittävän kaksi viikkoa.

VARAUTUMINEN TOISEEN AALTOON

Koronakriisin iskiessä kassassa kaikki resurssit keskitettiin palvelemaan pääasiaa, työttömyyskorvauksien nopeaa maksatusta.

– Organisoimme työnkulkuja entistä joustavammiksi, sujuvammiksi ja tehokkaammiksi. Lisäsimme automaatiota ja työvoimaa, Niskanen kertoo.

– Meillä on nyt noin 30 työntekijää enemmän kuin ennen koronaa. Olemme saaneet liitolta työntekijöitä apuun muun muassa puhelinpalveluihin ja yhteistoimintaneuvottelujen tietojen hankkimiseen työpaikkojen luottamushenkilöiltä. Omat ylityöt käynnistimme heti keväällä.

– Yt-tietojen keruuta työpaikoilta on tehostettu. Yritämme saada ajoissa tiedon, kuinka paljon työpaikalta tulee hakemuksia, milloin ne meille tulevat ja millaisista lomautuksista on kyse. Päivitämme ennusteita viikoittain.

– Olemme lisänneet viestintää jäsenille ja luottamushenkilöille ja muokanneet tietoa helposti löydettäväksi ja ymmärrettäväksi. Kun koronakriisi alkoi, yhteydenpitoa työnantajiin tiivistettiin. Myös muuta sidosryhmäviestintää on lisätty.

Niskanen arvioi kassan valmiuden hyväksi tilanteen pahenemisen varalle.

– Tarpeen tullen vahvistamme eri tavoin toimintaamme. Työpaikoilta ja luottamushenkilöiltä saamme arvioita tulevasta tilanteesta. Mitä enemmän saamme tietoa etukäteen, sitä paremmin jäsenten palvelu sujuu. Viestintä on tärkeää. Isoin asia mitä voimme tehdä, on työvoiman lisääminen riittävän ajoissa.

TEKSTI JARI ISOKORPI
KUVITUS EMILIE UGGLA

Teollisuuden työttömyyskassan eAsiointi on auki ympäri vuorokauden – lähetä hakemukset, liitteet ja yksityisviestit samasta sähköisestä palvelusta. Kirjaudu eAsiointiin osoitteessa www.teollisuuskassa.fi.