Mansikanpoimijoita sadesäällä Suonenjoella. … Strawberry pickers at Suonenjoki, Finland. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Sektorchef Marko Rosqvist: ”Hoppas inhemsk arbetskraft hittar lantbruksbranscherna”

Tillgången till säsongsarbetskraft måste förbättras så att coronakrisen inte förstör skördandet och äventyrar tillgången till inhemsk mat, anser Industrifacket.

29.5.2020

Sektorchef Marko Rosqvist berättar att målet är att finländare ska hitta jobb inom lantbruksindustrin.

En stor andel av de utländska jordbruksarbetarna kommer inte till Finland i sommar på grund av coronaläget. Då coronaläget förorsakat en våg av permitteringar och uppsägningar kan jord- och skogsbruk vara ett alternativ för finländare som söker jobb.

Det ska nu göras lättare och samtidigt försäkra att det lönar sig för arbetstagaren.

Industrifacket och en rad producentorganisationer har tagit fram en lista med åtta förslag för att. Nu önskar man att regeringen Marin ska ta i tu med saken.

– Om regeringen visar grönt ljus för de här förslagen så skulle det hjälpa. Det är frågan om en så exceptionell situation, säger Rosqvist.

LÄTTARE ATT SÄSONGSJOBBA

Industrifacket har tillsammans med lantbruksproducenterna och andra intresseorganisationer i branschen sammanställt en ett rådgivande organ eller Advisory board som delar med sig av sitt kunnande och tankar till regeringen.

– Vi i Industrifacket vill att inhemsk arbetskraft hittar lantbruksbranscherna och det är det jag för fram under möten, säger Industrifackets representant Marko Rosqvist.

Töitäsuomesta.fi är en webbportal som grundats av intresseorganisationerna. Målet är att arbetstagare och arbetsgivare bättre ska hitta varandra.

I ett gemensamt upprop på åtta punkter uttrycker organisationerna bland annat en önskan om att TE-byråerna skulle styra permitterade till att hitta jobb inom landsbygdsnäringarna.

– Vi påminner om att den här möjligheten finns. Det är inte alls självklart överallt.

Ett förslag är att man ska kunna utföra säsongsjobb utan att de troligtvis rätt så små löneinkomsterna inte skulle påverka arbetslöshetsskyddet. För tillfället ligger de lägsta lönerna enligt kollektivavtal i branschen på 8,71 euro – för en praktikant kan ytterligare en tiondel försvinna.

Marko Rosqvist, sektorchef för specialbranschernas sektor vid Industrifacket. FOTO KITI HAILA

– Säsongsarbetare och utlänningar är ofta i situation där de tvingas betala för uppehälle ur sina små löner. Det rör sig om ansenliga summor. I närheten av gårdar finns det nödvändigtvis inte möjligheter till logi, påminner Rosqvist.

Även om man önskar mer satsning från regeringens och riksdagens håll har flera finländare ändå redan hittat branschen. Delvis kompenseras de låga timlönerna genom att många arbetsuppgifter görs på ackord eller ”urakka”.

MAFFIAFASONER

Eftersom lönenivån i arbetstagarnas hemländer är så mycket lägre än i Finland, och de flesta jobb inom landsbygdsnäringarna inte kan möjliggör en utkomst året runt, är det sannolikt att utländska säsongsarbetare spelar en stor roll inom det inhemska jordbruket ven i framtiden.

– Lönerna kan här vara tio gånger högre än för samma jobb till exempel i Ukraina, säger Rosqvist.

I Ukraina betalar också många till arbetsmedlingsföretag för att de ska få arbetstillstånd och kunna resa utomlands. I finska medier har ansvaret ibland förts över på facket i Finland.

– Tyvärr räcker inte våra tentakler ända till Ukraina. Ibland påminner verksamheten där om maffiafasoner, men mer och mer börjar vi gå mot att folk anställs utan mellanhänder, säger Rosqvist.

TEXT MIKKO NIKULA
ÖVERSÄTTNING JOHANNES WARIS