Puheenjohtaja Riku Aalto Teollisuusliiton hallituksen kokouksessa 30.10.2018. KUVA KITI HAILA

Riku Aalto: Irtisanomissuojan heikentämistä emme hyväksy

Teollisuusliitto on pidättäytynyt työtaistelutoimenpiteistä toistaiseksi. Liitto haluaa antaa irtisanomislaista syntyneen kiistan kolmikantaiselle ratkaisemiselle mahdollisuuden. ”Tavoite on totta kai se, että asia saadaan vietyä neuvotteluteitse siihen tilaan, että työtaistelutoimenpiteisiin ei enää tarvitse lähteä”, puheenjohtaja Riku Aalto linjaa.

Teollisuusliiton hallitus päätti 30. lokakuuta pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa pidättäytyä poliittisista mielenilmauksista toistaiseksi. Näin päätettiin menetellä siihen asti, kunnes selviää, minkälaiseksi maan hallituksen kaavailema irtisanomislakiesitys ja sen perustelut muotoutuvat.

Näköala irtisanomislakiesityksestä syntyneen kiistan mahdollisesta ratkaisemisesta neuvotteluteitse aukesi viime viikon lopulla maan hallituksen annettua järjestyksessään kolmannen esityksensä uudeksi irtisanomislaiksi.

– Lakiesityksestä poistui eriarvoisuutta tuottavia elementtejä kuten sen edellisessä versiossa ollut yritysten työntekijämäärän perusteella tehty yrityksiä ja työntekijöitä erotteleva tiukka rajanveto. Sen sijaan tuli yleisempi ilmaus, joka on jo osa vallitsevaa oikeuskäytäntöä.

– Toisaalta pääministeri Juha Sipilä ilmaisi samassa yhteydessä, että tarkoituksena on muuttaa lakia vain niin, että se vastaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä yrityskoon huomioon ottamisessa, ja että yksilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen liittyviä lausahduksia ei lain perusteluihin tule.

– Kun pääministeri edellisen lisäksi avasi väylän kolmikantaiselle valmistelulle, päätimme tarttua mahdollisuuteen, ja katsoa, mitä neuvottelujen kautta voidaan saada aikaiseksi, Aalto kertaa asetelman taustat.

TAVOITE JA TAHTOTILA ENNALLAAN

Aallon mukaan Teollisuusliiton tavoite ja tahtotila irtisanomislain ja irtisanomissuojan suhteen ovat ennallaan. Irtisanomissuojan heikentämistä ei hyväksytä, eikä lain perusteluihin voida sisällyttää yksilöperusteista irtisanomista helpottavia aineksia. Muistissa on edelleen maan hallituksen ensimmäinen avaus irtisanomislaiksi, jonka mukaan työnantajan kokema luottamuksen horjuminen työntekijään olisi voinut toimia irtisanomisen perusteena.

– Jo alun pitäen olemme tuoneet esille, että epämääräiset termit koetun luottamuksen heikentymisestä eivät meille käy. Siellä taustallahan voisi olla esimerkiksi ammattiliittoon kuuluminen. Tällaiset kirjaukset eivät siten meille edelleenkään kelpaa sen enempää itse lakitekstiä kuin sen perustelujakaan ajatellen.

”Olemme hakemassa aitoa kolmikantaista valmistelua”, puheenjohtaja Riku Aalto sanoo. KUVA KITI HAILA

Kolmikantaisella valmistelulla Aalto ymmärtää ja tarkoittaa nimenomaan työmarkkinoilla tutuksi tullutta eri osapuolten näkökulmat ja tavoitteet huomioon ottavaa prosessia.

– Olemme hakemassa aitoa kolmikantaista valmistelua. Se tarkoittaa sitä, että osapuolet tuovat neuvottelupöytään omat näkemyksensä ja esityksensä asian ratkaisemiseksi, minkä pohjalta niistä ruvetaan yhdessä argumentoimaan ja neuvottelemaan, että minkälaisella yhteisellä näkemyksellä asiaa voidaan edistää tai lainsäädäntöä tehdä.

– Tapa, jolla maan hallitus viime viikolla esitteli irtosanomislakiesityksensä työntekijöitä edustavien keskusjärjestöjen puheenjohtajille vähän ennen kuin vei sen julkisuuteen, ei edusta aitoa kolmikantaista menettelyä. Nyt siihen on kuitenkin mahdollisuus olemassa.

– Kannattaa muistaa, että kolmikannassa valmistelluilla ja saavutetuilla tuloksilla on laajempi yleinen hyväksyttävyys kuin maan hallituksen yksin ajamilla asioilla. Tästä hyvä esimerkki on viimeisin eläkeratkaisu. Se oli asiana vaikea ja siihen kohdistui kritiikkiä, mutta yhdessä saavutettu ratkaisu pitää. Kolmikanta on keino ohjata asioita niin, että poliittisia mielenilmauksia tai työtaisteluita ei tarvita.

VALMISTELUT JATKUVAT

Maan hallituksen ilmoittaman alkuperäisen aikataulun mukaan irtisanomislakiesitys on tarkoitus jättää eduskunnalle viikolla 47.

– Nyt katsomme osana SAK:ta, miten hallituksen kanssa käytävät kolmikantaiset neuvottelut etenevät. Tavoite on totta kai se, että asia saadaan vietyä neuvotteluteitse siihen tilaan, että työtaistelutoimenpiteisiin ei enää tarvitse lähteä.

Edellisen ensisijaisen tavoitteen rinnalla Teollisuusliitto kuljettaa omaa valmisteluprosessiaan.

– Vaikka työtaisteluista ja mielenilmauksista on toistaiseksi pidättäydytty, on valmistelu mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin käynnissä. Tämä siltä varalta, että irtisanomislakiesityksessä ei päästäisi meidän kannaltamme tyydyttävään ratkaisuun eli toisin sanoen esitys ei lopulta vastaisi pääministerin aikaisemmin antamaa ilmoitusta, Aalto sanoo.

Teollisuusliiton hallitus käsitteli 30.10. pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan maan hallituksen esitystä uudeksi irtisanomislaiksi. Kuvassa vasemmalta Antero Palomäki, Janne Naukkarinen, Mathias Pukkila, Pentti Iso-Aho ja Eero Holsti.

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVAT KITI HAILA