Aktiivimallin soveltamisohjeet yhä vaillinaiset: Joka kolmas koulutuksen hylkäys voidaan riitauttaa

Aktiivimallin soveltamisohjeet ovat Kelan ja työttömyyskassojen mukaan varsin epämääräiset, kun kyse on työttömän koulutuksesta ja kurssituksesta.

Tarkkoja ohjeita ei ole siitä, minkä palvelujen käyttö katsotaan aktiivisuudeksi. Työttömän oikeudellinen asema on aktiivisuusmallissa työllisyyspalvelujen osalta varsin hataralla pohjalla.

– Palvelujen järjestäjät eivät välttämättä rakenna kursseja sitä silmällä pitäen, että täyttävätkö ne aktiivimallin edellytykset, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila toteaa.

– Kun arvio tehdään jälkikäteen, on vaikea saada tietoa, täyttääkö kurssi vaadittavat kriteerit.

TE-keskuksen omista ja sen ostopalveluina hankkimista kursseista saadaan tiedot, mutta ei aina helposti. Sen sijaan muun muassa kokeilukuntien antamista kursseista ei tule kassoille tietoa.

”MALLISTA TULEE ENTISTÄ SEKAVAMPI”

Hallitus päätti kehysriihessä aktiivisuusehtojen lisäämisestä. Aktiivisuudeksi lasketaan vastedes myös ammattiliittojen tarjoamaa koulutusta. Jussilan mukaan edes esitysluonnosta ei ole vielä annettu.

Hän epäilee, että aktiivisuusmallista tulee entistä sekavampi.

– Joistakin kirjauksista saa sellaisen käsityksen, että ammattiliittojen palvelujen pitää olla TE-toimistojen hyväksymiä, tai niitä tulisi rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tuilla tai työllisyysmäärärahoilla.

Jussilan mielestä olisi selvintä, että liittojen kursseille saataisiin TE-toimiston hyväksyntä mieluiten ennen kuin palvelua aletaan tarjota työttömille henkilöille.

– Työtön tietäisi, että kurssi täyttää aktiivisuuden edellytykset. Tästä ei kuitenkaan ole mitään varmuutta.

Työttömyyskassat ovat vastustaneet aktiivimallia, koska se lisää byrokratiaa eikä välttämättä lisää työllisyyttä. Jussilan mukaan tilanne alkaa vaikuttaa jo surkuhupaisalta.

– Näyttää siltä, että aktiivimalliin lisätään erilaisia aktiivisuuden muotoja. Ainoa joka sieltä jää ulkopuolelle on työn hakeminen. Sitä ei lueta aktiivimallissa hyväksi. Työn hakeminen on kuitenkin järjestelmän perusta.

OIKEUSTAPAUKSIA LUVASSA

Sosiaalitoimittajien seminaarissa huhtikuussa viranomaiset ennakoivat, että aktiivisuusehtojen sisältö punnitaan viime kädessä oikeudessa.

Viranomaisarvioiden mukaan työtön voisi riitauttaa jopa joka kolmannen tapauksen, jossa kurssituksella tai koulutuksella haettu aktiivisuus on hylätty.

Oikeudellisia pulmia liittyy eräiden arvioiden mukaan siihen, että aktiivimalli laittaa Kelan ja työttömyyskassat paitsi lain toimeenpanijoiksi, myös tulkitsemaan aktiivimallin pykäliä.

TEKSTI BIRGITTA SUORSA / UP
KUVA MIKKO KAUPPINEN / TYJ