Juttuaihe: Kuumuus työpaikalla Tevo Oy, Turenki. Timo Ihamäki.

Arbete i hetta: kom ihåg att dricka och att hålla tillräckligt med pauser

När man arbetar i exceptionellt heta förhållanden ökar arbetsbelastningen och risken för olycksfall. Hettan kan också direkt skada hälsan och minska produktiviteten. Temperaturer mellan 21–25 °C anses enligt arbetarskyddsförvaltningens rekommendationer vara behagliga.

Höga temperaturer påverkar kroppen på många sätt. När kroppstemperaturen stiger ökar ämnesomsättningen och hjärtat belastas när kroppen försöker kyla ner sig själv genom att öka blodcirkulationen. Musklernas blodcirkulation blir däremot sämre och funktionsförmågan sjunker.

Den ökade ämnesomsättningen orsakar vätskebrist och en mänska kan svettas upp till en liter per timme. Kroppen vätske- och saltbalans rubbas om man inte kommer ihåg att dricka tillräckligt.

Vid bedömning av värmeförhållanden beaktar man hur tungt arbetet är, klädsel och fysikaliska faktorer, det vill säga luftens temperatur, strålningsvärme, luftens hastighet och luftfuktighet. Dessutom upplever och påverkas alla individuellt av värmeförhållandena.

BEHAGLIGA TEMPERATURERNA MELLAN 21–25 °C

Arbetarskyddsförvaltningens rekommendationer för luftens temperatur enligt arbetsbelastningen:

ArbetsbelastningRekommenderad temperatur
lätt sittande arbete21–25 °C
annat lätt arbete19–23 °C
medeltungt arbete17–21 °C
tungt arbete12–17 °C

Om lufttemperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överstiger 28 °C på grund av värmebölja ska arbetsgivaren begränsa den tid under vilken arbetstagarna arbetar i sådana förhållanden. Längden på en arbetsperiod får vara högst 50 minuter per timme, om arbetstagaren utför lätt eller medeltungt arbete i maskinberoende tempo i en temperatur på 29–33 °C.

Om temperaturen i sådant arbete överstiger 33 °C är den längsta tillåtna arbetsperioden 45 minuter per timme. I dessa situationer borde arbetstagarna kunna arbeta 10–15 minuter per timme i svalare arbetslokaler.

Exponering för hetta kan även ske i mindre temperaturer om arbetet är mycket tungt. Inom bland annat metallindustrin, glasblåsning och keramiska industrin förekommer arbete i heta förhållanden. Heta och fuktiga arbetsförhållanden finns i sin tur till exempel i tvätterier, storkök, pappersindustrin och livsmedelsindustrin. Heta arbetsskeden finns i byggnads-, asfalt- och isoleringsarbeten.

Förebyggande av problem i heta arbetsförhållanden
• isolering av heta stycken, rör och processer

• arbetsutrymmenas avkylning
• arbetsplatsens avkylning
• personlig skyddsutrustning.

Källor och mera information: Arbetarskyddsförvaltningen, Arbetarskyddscentralen

TEXT JOHAN LUND
FOTO JYRKI LUUKKONEN