Kemins sektordirektion inom Industrifacket höll sitt första möte 23.2.2018 i Helsingfors. På bilden från vänster ordförande Kalle Forsman, Ismo Viirimaa, Janne Leinonen, Jouni Tissari, Tero Aaltonen (bakom) samt vice ordförande Marko Torppala.Leinonen, Jouni Tissari, Tero Aaltonen (takana) sekä varapuheenjohtaja Marko Torppala.

Vi bygger upp ett inflytelserikt organ

– Det här är verkligen en intressant utmaning och det blir intressant att se vilken roll den här sektordirektionen kommer att få. Jag hoppas förstås att vi verkligen kommer att ha möjlighet att påverka vid förhandlingsbordet och att våra synpunkter och beslutsfattningsförmåga respekteras, och inte så att vi förbises när det kommer en svår situation emot oss, säger Kalle Forsman som är ordförande för kemisektorns sektordirektion inom Industrifacket.

En förväntansfull stämning möter oss i möteslokalen i Hagnäs i Helsingfors där kemisektorns sektordirektion precis ska inleda sitt första möte. Sektordirektionens ordförande Kalle Forsman vill bygga upp ett konstruktivt och inflytelserikt organ.

– Först måste vi lära känna varandra och bygga upp en sådan stämning i vilken där vi kan jobba tillsammans. Vi ska jobba med frågor tills vi på riktigt har en gemensam åsikt. När vi sedan enhetligt för frågor vidare till förbundets styrelse så går de med större sannolikhet också igenom, funderar Forsman.

– Det här är verkligen en intressant utmaning och det blir intressant att se vilken roll den här sektordirektionen kommer att få, säger Kalle Forsman som är ordförande för kemins sektordirektion inför direktionens första möte i Helsingfors 23.2.2018.

Sektordirektionen ansvarar för de kollektivavtalsmål och kollektivavtalsförhandlingar som sektorn omfattar. Förhandlingsmålsättningarna ställs upp utifrån fackavdelningarnas initiativ och
sektordirektionens framställan. Om sektordirektionen på framställan av avtalsbranschens kollektivdelegation fastställer att ett förhandlingsresultat har uppnåtts, beslutar förbundsstyrelsen om att förhandlingsresultatet ska godkännas som nytt kollektivavtal. Styrelsen kan också föra behandlingen av ärendet till fullmäktige eller ordna en rådgivande förbundsomröstning om förhandlingsresultatet. Sektordirektionerna fungerar som expert gällande utvecklingen av intressebevakningen inom den egna sektorn och i andra frågor i anslutning till bl.a. närings- och utbildningspolitik.

Kollektivavtalsverksamhet och förhandlingar är båda bekanta för Forsman som är vice huvudförtroendeman på Nokian renkaat. Han hoppas ändå att det här nya organet skulle ha bättre påverkningsmöjligheter i kommande kollektivavtalsrundor.

– Jag var första gången med om kollektivavtalsförhandlingar under hösten avtalsrunda, vilket var en något sorligt upplevelse. Det kändes som att alla beslut var fattade på förhand och att vi helt enkelt följde teknologiindustrins kollektivavtalsuppgörelse. Det kändes inte som att man hade något verkligt inflytande.

Bred representation

Kemisektorns direktion har 17 representanter som representerar 11 avtalsbranscher och ansvarar för 12 kollektivavtal. En av representanterna är Stefan Sjölund som har kommit till mötet från Jakobstad.

– Det känns faktiskt bra att vara med om att bygga något nytt. Det är svårt att i det här skedet säga vad det exakt vi är på väg att bygga upp då allt är nytt, men det ska bli spännande och förhoppningsvis kommer vi att göra någon nytta, säger Sjölund som till vardags är huvudförtroendeman på segelbåtsvarvet Nautor.

Också Sjölund har tidigare erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar. Han tror att det kommer att vara till stor nytta i direktionsarbetet.

– Jag har varit med om Kollektivavtalsförhandlingar förut och vet hur de går till. I Träfacket satt jag två år med i förhandlingarna.

Stefan Sjölund som är huvudförtroendeman på Nautor i Jakobstad representerar båtindustrins arbetstagare i kemisektorns direktion.

Kemins sektordirektion

Kollektivavtalen inom kemisektorn:
1) Den kemiska basindustrin, 2) Plastprodukt- och kemisk produktindustri, 3) Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin, 4) Ädelmetallbranschen, 5) Båtindustrin. 6) Borst- och penselbranscherna, 7) Sko- och läderindustrin, 8) Gummiindustrin, 9) Glaskeramiska industrin, 10) Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare, 11) Bildäcksbranschen, 12) Handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen

Sektordirektionens medlemmar:
Jouni Jokinen (Bildäcksbranschen), Jouni Tissari (Kemiska basindustrin), Ismo Viirimaa (sko- och läderindustrin), Eino Ojansuu (Glaskeramiska industrin), Eeva Kasanen (Plastprodukt- och kemisk produktindustri), Marko Torppala, varapuheennjohtaja (Plastprodukt- och kemisk produktindustri), Tero Välimäki (Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin), Janne Leinonen (Kemiska basindustrin), ordförande Kalle Forsman, (Gummiindustrin), Tanja Vidberg (Plastprodukt- och kemisk produktindustri), Stefan Sjölund (Båtindustrin), Tero Aaltonen (Borst- och penselbranscherna), Anu Luhtanen (Bil- och maskinbranscherna ), Janne Nieminen (Bil- och maskinbranscherna ), Minna Polvela (Ädelmetallbranschen), Kari Oikola (Bil- och maskinbranscherna), Arto Tolonen (Bil- och maskinbranscherna )

På bilden högst upp på sidan från vänster ordförande Kalle Forsman, Ismo Viirimaa, Janne Leinonen, Jouni Tissari, Tero Aaltonen (bakom) samt vice ordförande Marko Torppala.

TEXT JOHAN LUND FOTO KITI HAILA