Teollisuusliiton teknologiasektorin johtokunnan ensimmäinen kokous 8.2.2018 Helsingissä. Kuvassa etualalla sektorijohtokunnan pj Matti Latvakoski, taustalla vasemmalta Jari Ahokas, Jorma Rand, Jukka Vuorela, Marko Taipale, Janne Vainio, Jyrki Virtanen ja Juha Pöllänen.

Teknologiasektorin johtokunta uutta aloittamassa

”Tällä porukalla meidän pitää linjata, mitä me lähdemme hakemaan seuraavissa neuvotteluissa. Puheenjohtajana ajattelen, että meidän pitää haastaa vastapuoli ja tehdä jopa vähän uusiakin aloitteita”, sanoo Teollisuusliiton teknologiasektorin johtokunnan puheenjohtaja Matti Latvakoski.

Matti Latvakoski pääsee sektorijohtokunnan tämän päivän ensimmäisessä kokouksessa Helsingissä myös järjestöllisesti kiinni johonkin uuteen. Jäsenten edunvalvontaan viedään tuoreella tavalla eteenpäin. Sopimustoiminta jakautuu Teollisuusliitossa kemian sektoriin, teknologiasektoriin, puutuotesektoriin ja erityisalojen sektoriin. Teollisuusliiton valtuusto valitsee kullekin neljälle sektorille omat johtokunnat.

Johtokunnat vastaavat sektorinsa työehtosopimustavoitteista ja neuvotteluista. Sopimustavoitteet asetetaan ammattiosastojen tekemien aloitteiden pohjalta. Jos sektorijohtokunta sopimusalan työehtoneuvottelukunnan esityksestä toteaa neuvottelutuloksen syntyneeksi, liiton hallitus päättää hyväksytäänkö neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Hallitus voi myös siirtää asian käsittelyn valtuustolle tai järjestää neuvottelutuloksesta neuvoa-antavan liittoäänestyksen.

Teknologiasektoriin kuuluvat teknologiateollisuus, malmikaivokset, pelti- ja teollisuuseristysala ja puolustusministeriön työpaikat.

Vaasan Wärtsilän pääluottamusmies Latvakoski kuvaa olevansa sektorijohtokunnan nuijakopauttajana juuri oikealla paikallaan.

– Minä olen hakenut juuri jotakin tällaista. Olen ollut liittokokouksen tes-valiokunnassa mukana. Olen tehnyt paikallista sopimista tuolla Wärtsilän päässä. Tämä on minun maailmani. Nyt käymme läpi sitä, mikä tämän uuden ryhmän rooli on. Olen varma, että tältä porukalta tulee uusia hyviä avauksia, Latvakoski vakuuttaa.

”RATKAISUT HAETTAVA NEUVOTTELEMALLA”

Sektorijohtokunnan varapuheenjohtajana toimii Juha Pöllänen. Hän on Valmetin Yrittäjänkadun yksikön pääluottamusmies Tampereelta.

– Aina kun aloitetaan uutta, katsotaan ensin mihin suuntaan lähdetään. Minun tavoitteeni varapuheenjohtajana on, että kentän ääntä saataisiin kuulumaan, Pöllänen kuvaa.

Pöllänen toteaa, että hänen työpaikallaan käydään töissä peräti seitsemän eri vuorojärjestelmän mukaan. Tällaisten käytäntöjen ja niiden mukanaan tuomien asioiden pitää varapuheenjohtajan mielestä näkyä myös silloin, kun tes-neuvotteluihin valmistaudutaan.

Pölläselle on tärkeää myös sopimisen taito.

– Minä toivon, että ratkaisut haetaan aina neuvottelemalla. Tuloshan on aina kompromissi, Pöllänen toteaa jatkaen, että keskustelujen kautta ratkaisut pitää löytää sekä johtokunnan sisällä että työnantajaan päin.

Sektorijohtokuntien vastuulla on myös toimia asiantuntijoina ja kehittäjinä omien alojensa elinkeinopolitiikkaa ja koulutusta koskevissa asioissa.

Teknologiasektorin johtokuntaan kuuluvat teknologiateollisuuden alalta puheenjohtajien ohella Janne Vainio, Paavo Niskanen, Jukka Vuorela, Marko Taipale, Jari Männikkö, Mikko Vuoto, Jorma Rand ja Jari Ahokas. Kaivosalalta johtokunnassa istuvat Jari Leskisenoja ja Jukka Taskinen, pelti- ja teollisuuseristysalalta Arto Kannisto.

TEKSTI SUVI SAJANIEMI
KUVAT KITI HAILA