Työympäristötyön ansiomitali Yliojalle ja Siekkelille

Hannu Yliojalle ja Simo Siekkelille luovutettiin tänään työympäristötyön ansiomitali tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta työympäristön kehittämiseksi.

Hannu Ylioja ja Simo Siekkeli ottivat tunnustuksen vastaan tyytyväisin mielin. Liiallinen hyvän olon tunne ei heitä kuitenkaan ruvennut vaivaamaan. Vaikka työoloja on saatu parannettua, riittää työympäristötyön saralla edelleen valvottavaa ja kehitettävää.

– Perusasioiden kuntoon saattaminen ja hyvällä tasolla pitäminen on jatkuvasti ajankohtainen tehtävä. Esimerkiksi melu, kuumuus, pöly, kemikaalit, ergonomia ja ylipäätään työfysiologia ovat sellaisia tekijöitä, että niiden perään on katsottava ja niitä on pidettävä esillä jatkuvasti.

– Toisaalta olennaista on, että kaikki työntekijät saadaan työpaikoilla tekemään turvallisuushavaintoja, ja sitten kun niitä havaintoja tulee, niin asiat tarkistetaan ja laitetaan kuntoon aina kun aihetta ilmenee.

– Kolmanneksi voidaan sanoa, että psykososiaaliset tekijät on tarpeen ottaa huomioon osana työympäristöjen riskinarviointia myös tehdasolosuhteissa. Vaikka niitä ei meidän tuotannon aloilla ole perinteisesti ehkä niin painokkaasti huomioitu, ovat ne aina läsnä oleva inhimillinen tekijä. Esimerkiksi koettu kiire kohottaa tapaturmariskiä, Ylioja ja Siekkeli tiivistävät työympäristötyön keskeisiä teemoja.

VUOSIKYMMENTEN URA TYÖSUOJELUTEHTÄVISSÄ

Ylioja on toiminut työsuojeluvaltuutettuna Koskisen Oy:n Järvelän tehtailla jo vuodesta 1996 lähtien. Siekkeli puolestaan on hoitanut vastaavaa tehtävää Vuohijärvellä sijaitsevalla UPM:n Kalson viilutehtaalla vuodesta 2006 alkaen. Sen rinnalla molemmat ovat toimineet aktiivisesti aikaisemman Puuliiton työympäristöjaostossa sekä liiton edustajina erinäisissä yhteistyöelimissä.

Työympäristötyön ansiomitaleita voi hakea Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) yhteydessä toimivalta työympäristömitalitoimikunnalta. Lisää tietoa hakumenettelystä ja myöntämisperusteista löydät osoitteesta: www.tvk.fi/tapaturmavakuutuskeskus/tyoymparistomistomitalit .

TEKSTI JA KUVA PETTERI RAITO