SAK:n järjestämä liittohallintojen yhteistapaaminen 23.1.2018 Helsingissä Messukeskuksessa. Hannu Partanen, Teollisuusliitto

Hundratals fackliga beslutsfattare samlades i Helsingfors när FFC presenterade sitt alternativ till aktiveringsmodellen

Aktiva medlemmar från olika fackliga beslutsfattande organ inom FFC:s medlemsförbund samlades idag i Helsingfors Mässcentrum för att förbereda sig för nästa veckas åsiktsyttring mot regeringens så kallade aktiveringsmodell för arbetslösa. På mötet diskuterade deltagarna aktiveringsmodellen som skär i arbetslöshetsskyddet. Fackcentralen FFC presenterade också en egen alternativ modell.

Flera medlemmar från olika förbund talade under tillställningen, som samlade mer än 600 aktiva från hela landet. Industrifackets anförande hölls av Petri Partanen som är huvudförtroendeman på Boliden i Karleby och ledamot i Industrifackets fullmäktige.

– Aktiveringsmodellen är en automatisk arbetslöshetsunderstödsklippare som skär från dem som inte ännu är tillräckligt fattiga för att leva på utkomststöd.

Enligt Partanen kunde hela aktiveringsmodellen skrotas, men han är beredd på en kompromiss.

– Regeringen kan behålla namnet på sin modell, så länge innehållet förändras. Det finns inget verkligt behov för modellen. Redan namnet i sig stämplar arbetslösa, som mänskogrupp, som lata personer som behöver aktiveras. Sanningen är ändå att det helt enkelt inte finns jobb åt alla, konstaterar Partanen.

FFC:S ERBJUDER ETT SPORRANDE ALTERNATIV

Irma Salo, Janne Vainio, Janne Laulumaa och Taina Karrikka.

FFC presenterade under mötet en alternativ sysselsättningssporrande modell, med vilken man kunde förnya arbetslöshetsskyddet och samtidigt slopa regeringens så kallade aktiveringsmodell för arbetslösa. Enligt FFC har det redan visat sig att aktiveringsmodellen har flera luckor som gör att den inte fungerar som regeringen hade tänkt sig. Modellen är både funktionellt och innehållsmässigt oduglig.

– Regeringen Sipilä förtjänar ändå en eloge för att den genom sin modell har lyckats aktivera hundratusentals arbetstagare att arbeta emot modellen, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

I FFC:s alternativa sysselsättningssporrande modell är de arbetslösas karenser betydligt lindrigare än i den nuvarande aktiveringsmodellen. I stället för att skrämma med karenser uppmuntrar FFC:s modell de arbetslösa att söka jobb genom att garantera högklassig service och genom morötter för dem som till exempel tar emot kortjobb.

– Alla arbetslösa är sinsemellan olika, och därför behöver de individuell och personlig service. Det räcker inte med ett telefonsamtal, utan man måste träffa den arbetslösa ansikte mot ansikte genast i början av arbetslösheten, påpekar FFC:s socialpolitiska chef Pirjo Väänänen.

I FFC:s modell har de arbetslösa också möjlighet att studera i sex månader utan begränsningar, förutsatt att de samtidigt gör de saker som står i sysselsättningsplanen och är beredda att ta emot arbete.

– Det är framför allt sådana arbetssökande som har svag utbildningsbakgrund som ska få ta del av arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen, och också karriärvägledningstjänsterna, måste få mer resurser, säger Väänänen.

TEXT JOHAN LUND
FOTO KITI HAILA

Hela FFC:s alternativa modell an du läsa här.

FFC ordnar en politisk åsiktsyttring mot aktiveringsmodellen på Senatstorget i Helsingfors fredagen den 2 februari från klockan 11. Mer om åsiktsyttringen kan du läsa på FFC:s webbplats.