Regeringen skär ner arbetslöshetsskyddet, arbetslivspensionerna börjar betalas ut och yrkesutbildningen reformeras

Aktiveringsmodellen är bara en av många förändringar som trädde i kraft vid årsskiftet. FFC har sammanställt alla de förändringar som påverkar löntagarnas trygghet, beskattning, utbildningsmöjligheter och förmåner.

 

Bekanta dig med förändringarna på FFC:s webbplats.