Miten työtön todistaa aktiivisuutensa?

Työttömien aktiivimalli astui voimaan 1. päivä tammikuuta. Osa-aikainen tai keikkatyö, TE:n neuvoma kurssitus tai sivutoiminen yrittäjyys voi pelastaa työttömän päivärahansa aktiivileikkaukselta. Työtön hakee työttömyyskorvausta kuitenkin samanlaisilla lomakkeilla, liitteillä ja tiedoilla kuin aiemmin.

Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen toteaa, että käytännössä aktiivimallin säädökset koskevat kaikkia kassan työttömiä jäseniä. Mallin ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi työkyvyttömyysetuutta saavat, työkyvyttömyyseläkettä hakevat ja lyhennetylle työviikolle tai alle 65 päiväksi lomautetut.

– Jos vuoden 2017 luvuilla mennään, aktiivimalli koskee vuoden 2018 aikana yli 34 000 jäsentä.

Työttömän on osoitettava aktiivisuutta 65 arkipäivän eli noin kolmen kuukauden tarkastelujaksoissa. Työtön säästyy rahojensa leikkauksilta, jos hän täyttää jonkin näistä kolmesta aktiivisuuden ehdosta.

– Työtön on yhteensä vähintään 18 tuntia palkkatyössä 65 päivän aikana. Tai hän osallistuu työllistämistä edistävään palveluun, rekrytointikoulutukseen tai rekrytointikokeiluun vähintään viitenä päivänä tarkastelujakson aikana. Kolmas vaihtoehto on yrittäjänä toimiminen. Siinä työttömän on ansaittava vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehdon täyttävästä tulosta. Tämä tarkoittaa noin 240 euron tuloja 65 päivän aikana.

Jos työtön ei onnistu kipuamaan yli yhdenkään noista kolmesta aktiivisuuskynnyksestä, häneltä leikataan 4,65 prosenttia työttömyysetuudesta seuraavan kolmen kuukauden jaksolla. Työttömyysetuutta voi hakea ihan vanhaan tapaan joko sähköisesti tai paperisena, eli käytännön hakutoimet eivät muutu.

Vaikutukset euroissa on laskettu, ja ne riippuvat etuuden suuruudesta.

– Peruspäivärahaa saavalla alenema on noin 33 euroa kuukaudessa. Jos on ennen työttömyyttä ansainnut 2 000 euroa kuukaudessa, alenema on noin 58 euroa ja 3 000 euron tuloilla noin 78 euroa kuukaudessa.

Niskanen huomauttaa vielä, että leikkaus koskee aina koko seuraavaa tarkastelujaksoa. Kaikkien tämän vuoden alussa työttömänä olleiden ensimmäinen tarkastelujakso alkaa samaan aikaan. Vaikka työtön saisikin nyt historian ensimmäisen eli maaliskuussa loppuvan tarkastelujakson jälkeen vaikka kolmen päivän keikan toukokuussa, ei se poista rangaistusta. Koko seuraavan 65 päivän tarkastelujakson ajalta huhti–kesäkuussa maksetaan alennettua päivärahaa.

KASSAT JA KELA POLIISEINA?

– Kyllä, kyllä me joudumme toimimaan poliiseina. Meidän on alennettava päivärahaa eli noudatettava lakia, jollei tarkastelujakson aikana ole aktiivisuutta, Niskanen toteaa.

Teollisuuden työttömyyskassan johtaja myöntyy allekirjoittamaan myös sen arvion, että aktiivimalli kyllä työllistää – mutta ei työttömiä, vaan työttömyyskassojen ja Kansaneläkelaitoksen henkilökuntaa.

– Meille tulee lisää ylimääräisiä tarkasteluvaiheita, kun joudumme tarkastamaan hakemukset jokaisen 65 päivän jakson jälkeen. Onko ollut aktiivisuutta vai eikö sitä ole ollut?

Niskanen alleviivaa sitä, että Teollisuuskassan jäsenet ovat joutuneet työttömiksi siksi, ettei työtä ole. On harhaa kuvitella, että työpaikkoja syntyy työttömiä rankaisemalla ja heidän muutenkin niukkaa toimeentuloaan kiristämällä.

– Meidän jäsenemme haluavat työllistyä ja he hakevat työtä koko ajan. Minä kuulen koko ajan kertomuksia siitä, miten lähetetään kymmeniä tai satoja hakemuksia. Suureen osaan ei tule edes mitään vastausta.

– Ainoa keino saada työttömyys loppumaan on luoda lisää työpaikkoja.

Aktiivimalli ei myöskään kohtele eri puolilla Suomea asuvia työttömiä tasa-arvoisesti. Eduskunnan perustuslakivaliokuntakin antoi tästä huomautuksen. Työtön ei mahda mitään, jos paikkakunnan TE-toimisto ei välitä sen enempää töitä kuin rekrykurssejakaan.

Niskanen muistuttaa vielä siitä, että aktiivimallin rangaistukset eivät sääli yli 60-vuotiaita työttömiä. Iäkkäät työnhakijat saavat nyt niin sanotuilla lisäpäivillä työttömyyskorvausta siihen asti kunnes voivat jäädä vanhuuseläkkeelle. Aktiivimallin säädökset koskevat nyt myös lisäpäivillä olevia. Korvaus siis pienenee, joille edes keikkatyötä löydy, sinne hamaan vanhuuseläkkeeseen asti.

TEKSTI SUVI SAJANIEMI