Porvoo 20.12.2017. Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy. Vasemmalta varapääluottamusmies Mika Lahtinen, osaston luottamusmies Kaj Ollas, työsuojeluvaltuutettu Jarmo Andersson ja pääluottamusmies Daniel Hannus. Foto: Patrik Lindström

En välkommen förändring

Ny ägare, ny ledning och en ny organisation. Allting som görs ses över och med nya arbetsmetoder och en mer strömlinjeformad produktion ska man tillverka mera och hålla bättre kvalitet, berättar huvudförtroendemannen Daniel Hannus på Viessmann.

Organisationsförändringar och ägarbyten skapar ofta friktion på arbetsplatser men i Borgå på kylutrustningstillverkaren Viessmann Refrigeration Systems välkomnar man den nya ägarens vilja att ruska om företaget och arbetsmetoderna.

– Det är mera ordning och reda på allt som vi gör. Vår verksamhet blir hela tiden mera organiserad när det förut ville vara så att var och en för sig gjorde vad de nu gjorde. Nu har vi någon som håller i trådarna och styr verksamheten, säger huvudförtroendemannen Daniel Hannus.

Kyldiskar och -skåp har tillverkats på fabriksområdet ända sedan 1953 då Norpe grundades. Den tyska Viessmann-koncernen köpte företaget 2013 och har nu på allvar satt i gång arbetet med att förnya verksamheten och kulturen.

– Vi har ganska mycket arbete för tillfället och det känns som att det går bättre hela tiden. Vi hoppas att det här året ska gå ännu bättre, och så verkar det nu för tillfället, säger Hannus som tror att förändringarna kommer att bära frukt.

Också företagsledningen tror på fabrikens framtid och investerar stora summor i fabriken för att bland annat genom förnyade produktionslinjer ge de redskapen som behövs för att nå målsättningen att öka omsättningen med nästan en tredjedel på tre år.

Huvudförtroendemannen Daniel Hannus välkomnar organisationsförändringen med målsättningen att förbättra kvaliteten på allt som görs på fabriken.

KUNDER FINNS ÖVERALLT

Supermarketar, matbutiker och kaféer finns överallt, och alla de behöver kyllösningar. Marknaden för potentiella kunder är alltså enorm och redan idag går omkring 70 procent av produktionen på export.

– Norden och i synnerhet Norge är ett viktigt område för oss. Vi har redan länge varit den ledande tillverkaren av kyllösningar i Norden, berättar Hannus.

I och med företagets tyska koppling har man också satt sikte på den tyska och centraleuropeiska marknaden.

– Kommer man in där så finns det stora kunder och enorma möjligheter. Det ska vi jobba vidare på, men vi har redan nu fått foten in mellan dörren.

KVALITET SOM LEDSTJÄRNA

Dagligen hämtar flera lastbilar kyldiskar och kylskåp som tillverkats av de omkring 240 produktionsarbetarna på fabriken. Som ett exempel, för att få en bild av hur stor produktionen är, kan nämnas deras sätt att beskriva produktionsmängderna.

– Här i den stora produktionshallen, där vi gör kyldiskarna och de större kylskåpen, talar vi om en produktion på 20 kilometer kyldiskar på årsbasis, säger Hannus och tillägger att man i den andra fabrikshallen dessutom årligen bygger 10 000 mindre så kallade plug in-skåp.

Som en del av omorganiseringen på företaget skall också produktsortimentet ses över, som enligt både ledningen och arbetstagarna för tillfället är för brett.

– Riktningen är nu den, att vi ska satsa på nya innovationer och ett klart och överskådligt produktsortiment av bästa möjliga kvalitet, säger Daniel Hannus.

Uretan-gjutaren och nyvalda arbetarskyddsfullmäktige Jarmo Andersson jobbar varje dag för att göra allt bättre produkter av bästa möjliga kvalitet.

”JAG SKA JOBBA HÄR TILL PENSIONSÅLDERN”

Man behöver inte vistas länge på arbetsplatsen för att märka att arbetstagarna trivs på jobbet. Det bekräftar också uretan-gjutaren Jarmo Andersson. Han har jobbat 11 år på fabriken och har inte bråttom bort.

– Jag har tänkt jobba här till pensionsåldern. Arbetet är mångsidigt, men det bästa är arbetskamraterna. Och så får man ju också lite bröd till skåpet där hemma, säger Andersson och skrattar.

Kylskåpen består av element och väggar som är isolerade med uretan som effektivt håller värmen ute och kölden inne. Som uretan-gjutare bygger Andersson element och sprutar sedan uretanskum i dem, innan de går vidare till monteringen.

– Det blir mycket tejpande när man förbereder komponenterna för gjutningen. Allt ska vara helt tätt så att uretanen hålls i komponenterna. Vi gör många olika skåp så jobbet blir inte enformigt, förklarar han samtidigt som händerna jobbar snabbt men med stor rutin.

Andersson som också är nyvald arbetarskyddsfullmäktig påpekar att man måste veta vad man gör när man jobbar med kemikalier.

– Jag har aldrig tänkt på det här jobbet som farligt, men vi jobbar ju faktiskt också med giftiga kemikalier. De som har med de giftiga kemikalierna att göra skickas regelbundet på hälsogranskningar där man bland annat kollar lungkapaciteten.

Andersson är nöjd med arbetsgivarens inställning till arbetarskyddet. Frågorna tags på allvar och brister åtgärdas. Men det finns alltid utrymme för förbättring.

– Det handlar främst om arbetsergonomi. Vi har många med ryggproblem och det beror på dåliga arbetsställningar och tunga lyft. Sådant som man kan lösa utan större kostnader, påpekar Andersson.

Plockaren och avdelningsförtroendemannen Kaj Ollas har lätt att hålla med.

– Mitt jobb är ganska fysiskt och det blir mycket tunga lyft när jag plockar flera kilogram tunga komponenter från lastpallar på golvnivå, förklarar Ollas som ser till att produktionslinjerna har de komponenter som behövs.

Ollas poängterar ändå samtidigt att just rörligheten är det bästa med hans jobb.

– Bara vi får ordning på våra nya arbetsmetoder och korrigerar utrymmena och utrustningen enligt det, så blir det bra, tror han.

Vice huvudförtroendemannen Mika Lahtinen jobbar som teamledare och när det finns tid hjälper han till i produktionen.

Teamledaren Mika Lahtinen jobbar till vardags med att se till att produktionen framskrider så smidigt som möjligt på avdelningarna i den stora produktionshallen. Till det hör att hålla koll på att alla komponenter finns till hands så att produktionen kan börja enligt tidtabellen. När han har tid hoppar han in och hjälper där det behövs.

– Oftast blir det i slutmonteringen där vi monterar hyllor och dörrar. Jag har ett ganska mångsidigt jobb. Ingen dag är likadan och jag möter hela tiden nya utmaningar. Det gör jobbet intressant, säger Lahtinen.

Slutgranskaren Stevan Lazarevic ser till att kylskåpen är säkra innan de fraktas till kunden. All elektronik testas så att det inte uppstår elstötar eller kortslutningar.

TEXT JOHAN LUND
FOTO PATRIK LINDSTRÖM

På bilden överst på sidan Mika Lahtinen, Kaj Ollas, Jarmo Andersson och Daniel Hannus.