Teollisuusliiton edunvalvonnan puhelinpäivystys 22.11.2017. Vasemmalla Matti Rantanen, oikealla Janne Heinimäki.

Mahdollisimman hyvää palvelua

Uusi Teollisuusliitto palvelee vuoden 2018 alusta jäseniään työsuhde-, jäsenyys- sekä sosiaali- ja työympäristöasioiden neuvonnalla. Teollisuusliiton muodostaneiden kolmen liiton kokemusten perusteella yhteydenottoja arvioidaan tulevan uudelle liitolle jopa 80 000 vuodessa.

 

TYÖSUHDENEUVONTA
puh. 020 690 447
ma–pe 8.30–15.00

 

Teollisuusliiton teknologiasektorin sektorijohtaja Jyrki Virtanen kertoo, että Teollisuusliiton työsuhdeneuvontaan arvioidaan tulevan ensi vuoden aikana yli 30 000 puhelua. Virtasen mukaan palvelunumerosta kysytään kaikkea mahdollista, mitä työsuhteisiin liittyy.

– Se vähän riippuu aina vuodenajasta. Tietyssä kohtaa vuotta vaihdetaan enemmän työpaikkaa, ja halutaan tietää irtisanomissäännöstöjä, vuosiloman aikaan halutaan tietää vuosilomista ja arkipyhien aikaan kysellään arkipyhistä, Virtanen kertoo.

Työsuhdeneuvonnan päivystykseen on varauduttu vastaavanlaisella järjestelmällä kuin vanhassa Metalliliitossa, eli tietty määrä liiton sopimusasiantuntijoita on aina päivystysvuorossa. Tähän asti päivystäjiä on yleensä ollut kolme kerrallaan, vuodenvaihteesta päivystäjien lukumäärää arvioidaan tarpeen mukaan.

Virtanen tiedostaa, että uuden liiton alojen ja työehtosopimusten kirjo on haaste päivystyspalvelulle.

– Tavoite on, että pystytään mahdollisimman hyvin palvelemaan jäseniä. Tässä on opettelua kaikilla, se pitää ymmärtää. Aikaisemmin esimerkiksi vanhan Metalliliiton teknologiateollisuuden alalla oli kahdeksan työehtosopimusta, niin nyt pitää osata 33. On sitä ennenkin uutta opittu, Virtanen sanoo.

– Lähtökohtaisesti kaikkien päivystäjien pitää tietää kaikista yleisimmät keskeiset asiat, kuten arkipyhäsäännökset, irtisanomisasiat ja sairauslomat. Sitten kun kysymys menee spesiaaliksi, siirretään se alasta vastaavalle henkilölle.

Työsuhdeneuvonnan tulevaisuuden kehityskohteena Virtanen näkee sähköpostipalvelun kehittämisen ja liiton verkkosivujen kehittämisen aina vain toimivammiksi.

– Siitä on hyviä esimerkkejä, että kun kotisivut ovat riittävän selkeät ja niiltä löytyy tarvittava tieto, puhelinpalvelun tarpeen määrä vähenee huomattavasti.

 

JÄSENPALVELU
puh. 020 690 446
jasenrekisteri@teollisuusliitto.fi
ma–pe 8.30–15.00

 

Jäsenyysyksikön jäsenrekisterivastaava Kirsi Jääskeläinen arvioi, että ensi vuonna jäsenpalveluun saapuvien yhteydenottojen määrä saattaa nousta jopa 30 000 puheluun. Jääskeläinen perustaa arvionsa siihen, että vuonna 2016 pelkästään entisen Metalliliiton puhelinpalveluun tuli yli 24 000 puhelua, ja tänäkin vuonna syyskuun loppuun mennessä jo yli 20 000.

– Eniten kysytään jäsenmaksuista: puuttuvia jäsenmaksuviitteitä, jäsenmaksuprosenttia, jäsenmaksuvapautuksista esimerkiksi äitiysloman yhteydessä. Toisaalta myös ammattiosastojen yhteystietoja tai mitä pitää tehdä kun on jäämässä eläkkeelle. Kaikkea mahdollista jäsenyyteen liittyvää, kuvailee Jääskeläinen jäsenpalveluun tulevia yhteydenottoja.

– Piikkejä puhelumäärissä tulee aina, kun meiltä lähtee jäsenmaksujen rästi- tai kuulemiskirjeet. Silloin kaivataan tietoja, kun jäsenyydessä on jokin katko.

Vuoden alusta yhdistyvässä jäsenyysyksikössä on yhteensä 17 työntekijää, jotka päivystävät puhelinringissä. Käytännössä yleensä ringissä on vajaa kymmenkunta työntekijää.

– Soittajan keskimääräinen odotusaika oli viime vuonna yhdeksän sekuntia, tänä syksynä noin kuusi sekuntia, Jääskeläinen kertoo.

Jäsenkunnan ja ajan muuttuminen näkyy Jääskeläisen mukaan siinä, että puhelujen määrä on vähentynyt ja sähköpostin määrä on lisääntynyt. Tänä syksynä entisen Metalliliiton jäsenpalvelusähköpostiin on tullut yli 50 sähköpostia päivässä. Jääskeläinen veikkaa tulevaisuudessa määrän olevan lähempänä sataa päivässä.

– Tutkimme myös mahdollisuutta chat-palvelun järjestämiseen liiton kotisivujen kautta, aluksi vaikka edes muutaman tunnin päivässä. Samoin some-kanavien hyödyntämistä selvittelemme, Jääskeläinen kertoo mahdollisista tulevista palveluista.

 

SOSIAALI- JA TYÖYMPÄRISTÖNEUVONTA
puh. 020 690 449
ma–pe 8.30–15.00

 

Suurin uutuus Teollisuusliiton päivystyspalveluihin verrattuna entisten kolmen liiton palveluihin on erillinen sosiaali- ja työympäristöasioiden neuvonta. Työympäristöyksikön päällikkö Juha Pesola kertoo, että näiden asioiden oman palvelukanavan perustamiselle nähtiin selkeä tarve.

– Meidän työsuojeluvaltuutetut joka tapauksessa soittavat näissä sosiaali- ja työsuojeluasioissa, joten olisi hyvä, että vastaamassa olisi aina alan asiantuntija. Aina olisi joku, jonka tavoittaa, joka olisi valmistautunut asioihin, ja jolla olisi aikaa niihin asioihin sinä päivänä vastata, Pesola kertoo.

– Samoin ajateltiin, että omankin työn järjestämisen kannalta olisi fiksumpaa vuorotella päivystystä, kuin että kaikki vastaavat koko ajan.

Pesolan mukaan päivystyspalvelun tuottaminen on suuri ponnistus uuden Teollisuusliiton kymmenen hengen työympäristöyksiköltä.

– Tällaisen palvelun antaminen on meidän isoin hankkeemme alkavassa liitossa.

Palvelun ensisijainen kanava on puhelin, ja sähköpostiosoitekin on tulossa alkuvuodesta. Chatia ja sosiaalisen median palveluitakin Pesolan mukaan tutkitaan.

– Mutta ensin pitää nähdä, miten resurssit riittävät. Lähdetään liikkeelle matalalla kynnyksellä ja varmalla palvelulla. Jokaiselle työsuojeluvaltuutetulle ja jäsenelle halutaan tarjota suora ja nopea kontakti, mistä kysyä asioita.

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN
KUVA KITI HAILA

Sivun yläreunan kuva: Teollisuusliiton työsuhdeneuvonnan päivystyksessä puheluihin vastaavat muun muassa sopimusasiantuntijat Matti Rantanen (vas.) ja Janne Heinimäki.