2017-10-30 Tampere. Leikkaaja Veera Hakanperä, Mia-Tuote Oy.

Mitä odotat Teollisuusliitolta?

Nyt tarvitaan isompia tekoja, vahvempaa vaikuttamista, enemmän näkyvyyttä ja jäsenten etu edellä toimimista, toteavat Tekijän haastattelemat Teollisuusliiton hallinnon jäsenet.

 

”Pienet sopimusalat pitää muistaa”

VEERA HAKANPERÄ Valtuuston jäsen, tekstiili- ja muotiala, Mia-Tuote Oy, Tampere

 

”Odotan uudelta Teollisuusliitolta ennen muuta vahvuutta ja näkyvyyttä ja sitähän koko fuusiolla varmaan haetaankin. Vahva liitto tarkoittaa mielestäni sitä, että pidetään jäsenten asioista huolta ja että näytään siellä, missä pitääkin näkyä. Jäsenten asioita täytyy tietysti pystyä entistäkin paremmin ajamaan. Meidän pitää ottaa laajemmalla skaalalla kantaa myös muihin kuin tiukasti työehtosopimusten sisällä oleviin asioihin, vaikka tokihan sieltäkin löytyy esimerkiksi perhepolitiikkaa.

Liiton pitäisi olla entistä aloitteellisempi. Ay-liikkeellähän on semmoinen ei-liikkeen leima, mutta sille, että me sanomme ei, on yleensä todella painavat perustelut. Viime aikoina maan hallitus on tehnyt paljon aloitteita, joita emme palkansaajajärjestönä voi muuta kuin torpata. Mielestäni liiton pitää myös pyrkiä totaalisesti pysäyttämään palkansaajien ja työttömien etujen polkeminen. Senkin vuoksi pitää olla myös mediassa näkyvämpi ja aktiivisempi.

Asioihin pitää myös etsiä semmoista nuorekasta näkökulmaa samoin kuin viestintäkanavia, joita nuoretkin seuraavat. Tarvitaan siis lisää some-maailmaa ja esimerkiksi videoita.

Valtuutettuna minua kiinnostaa erityisesti juuri nuorten toiminta. Lisäksi tulen itse pieneltä työpaikalta ja pieneltä sopimusalalta, joten haluan myös vaikuttaa siihen, että näitä pieniä aloja ei pidetä mitenkään kuolevina. Tässä taas tullaan nuoriin ja esimerkiksi vaatetusalan ammatilliseen koulutukseen. Mielestäni myös amis-opetus pitää nostaa jälleen kunniaan ja siihen voimme uudessa liitossa ottaa kantaa.”

TEKSTI SIRPA TASKINEN
KUVA JANNE RUOTSALAINEN

 

”Monen alan vahva toimija”

MIKA LINDBLAD Hallituksen jäsen, auto- ja konealat, VV-Autotalot Oy, Helsinki

 

”Toivon, että Teollisuusliitosta tulee vahva ja toimiva, aiempaa selvemmin monen sopimusalan liitto. Vanhassa Metalliliitossa oli vähän se tilanne, että oli yksi vahva pääala ja lisäksi muita aloja.

En sanoisi niin, että pienemmät alat olisivat asetelmasta jotenkin kärsineet, vaan pikemmin kyse on mielikuvista. Pääalan kysymykset ovat näkyneet julkisuudessa enemmän, varsinkin, jos katselee asiaa meidän alan toimihenkilöiden ja varsinkin autonmyyjien kantilta. Toimihenkilöistä juuri myyjissä olisi paljon järjestämisen varaa. Toivon mukaan uusi liitto luo houkuttelevan mielikuvan itsestään ja saamme sieltä uusia jäseniä.

Meidän pitää olla aktiivisesti vaikuttamassa kaikkia jäseniä koskettaviin työelämän asioihin, puhun yhteiskuntavaikuttamisesta. Meidän pitää olla aloitteellisempia. Nyt vastaamme työnantajapuolen aloitteisiin. Tilanne pitää kääntää toisinpäin. Keskeisenä tavoitteena pidän myös sitä, että jäsenmaksut pidetään alhaisina ja jäsenten edut ja palvelut hyvällä tolalla.

Omaan rooliini liittyen, haluaisin edelleen olla suunnittelemassa oman alani toimintaa ja olla mukana sopimusten tekemisessä. TEAMin puolelta tulee liittoon autorengasala. Sehän on meille läheinen ala ja toivon, että päästään nopeasti tiivistämään yhteistyötä heidän kanssaan ja saataisiin yhteinen työehtosopimus meille kaikille, isommalle porukalle.”

TEKSTI SUVI SAJANIEMI
KUVA PEKKA ELOMAA

 

”Pienten työpaikkojen järjestäytymistä pitää tukea”

MIKKO LAITINEN Valtuuston jäsen, kemian perusteollisuus, Genencor International Oy, Jämsänkoski

 

”Odotan, että uuden liiton ja SAK:n välinen yhteys toimisi paremmin ja niiden toiminta yhdessä olisi vaikuttavampaa. Ylipäätään uuden liiton yhteiskuntavaikuttamisen pitäisi olla voimakkaampaa ja tehokkaampaa.

Meillä on nyt hyvä mahdollisuus brändätä liitto näkyvästi ja haluamallamme tavalla. Olisi hyvä näyttää, että aiemmat kolme liittoa ovat todellakin yhdessä enemmän.

Uudelta liitolta odotan myös panostusta järjestäytymisen nostamiseksi. Yksi keino tähän voisi olla ammattiosastojen yhteistyön parantaminen. Meillä Keski-Suomen alueella uskon, että siihen on hyvä mahdollisuus. Samalla osastot voisivat innostaa uusia aktiiveja mukaan toimintaan. Osastojen on toki oltava itse aktiivisia, mutta varsinkin alkuvaiheessa liitto voisi olla auttamassa ja ohjaamassa yhteistyön käynnistämistä.

Teemani on ollut, ja tulee olemaan uudessakin liitossa, että pienetkin työpaikat on otettava huomioon. Pelkästään suurten työpaikkojen korkea järjestäytymisaste ei tee liittoa. Pienten työpaikkojen järjestäytymisasteen nostamista on tuettava ja sen eteen on tehtävä työtä. Suuri osa liiton voimasta kuitenkin tulee juuri pienistä taloista.

Tietysti toivon myös positiivista kehitystä työehtosopimuspuolella. Kehityksen olisi pitänyt oikeastaan näkyä jo tämän syksyn aikana käydyissä neuvotteluissa. Erityisesti nollalinjasta on päästävä eroon. Jos liitto pystyy saavuttamaan neuvotteluissa palkankorotuksia suuremmille ja menestyneemmille aloille, vetävät ne mukanaan myös niitä pienempiä aloja.”

TEKSTI JONNE KIVINEN
KUVA HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN

 

”Tavoitteena ostovoiman parantaminen”

RAIMO KANTONEN, valtuuston jäsen, Teknologiateollisuus, Vantaa, Metso Flow Control, Helsingin tehdas, Vantaa

 

”Isommalta liitolta voi odottaa isompia tekoja. Tekojen jälkeen pitää tulla julkisuuteen ja kertoa, mitä on tehty, saatu aikaan tai yritetty. Esimerkiksi Delta-Auton jutussa, jossa Teollisuusliiton toiminnalla palautettiin irtisanottujen työsuhteet, hyvä lopputulema ei näkynyt mielestäni riittävästi mediassa.

Liiton tavoitteena pitää olla ihmisten ostovoiman turvaaminen ja parantaminen. Teollisuusliiton on ajettava myös työajan lyhentämistä, koska vastaavasti työura pitenee koko ajan.

Toinen tärkeä asia on työhyvinvoinnin kehittäminen. Kannatan yhdessä työnantajaliiton ja muiden ammattiliittojen kanssa toteutettavia työssä jaksamisen hankkeita, kuten Työkaari kantaa -hanketta. Työpaikoilta pitäisi edellyttää niissä mukana olemista.

Itse haluan uudessa liitossa vaikuttaa erityisesti jäsenhankintaan ja toiminnan jatkuvuuteen. Työntekijän pitää nähdä jäsenyys itselleen tarpeellisena.

Nyt pitäisi panostaa etenkin nuoriin tiedottamalla ja ottamalla mukaan tekemiseen. Haasteena on, että nuorilla on oma elämä ja omat arvot, mistä meillä vanhemmilla ei ole oikein käsitystä. Heidät pitää saada mukaan omilla ehdoillaan ja innostumaan sitten toiminnasta.

Enemmän pitäisi myös avata ja tiedottaa sitä, miten jäsen voi vaikuttaa liiton päätöksentekoon. Vaikuttamiseen on keinoja, mutta niistä ei tiedetä tai niihin ei uskota.

Minusta tuntuu, että poliittinen jäykkyys myös kummittelee monen mielessä. En ihmettele sitä. Mielestäni jatkossa hallinnon päätöksenteossa pitäisikin mennä enemmän asia edellä. Siis jäsenen etu edellä.”

TEKSTI ERIKA PARVIKOSKI
KUVA ANNIKA RAUHALA

 

”Aloite omiin käsiin”

ASKO ALASALMI Valtuuston jäsen, mekaaninen metsäteollisuus, Jukkatalo Oy, Siikalatva

 

”Uutta Teollisuusliitossa on vahva tutkimustoiminta. Odotan, että sen avulla pystymme ennakoimaan kehitystä ja vaikuttamaan työmarkkinoihin valtakunnan tasolla sekä tekemään uusia avauksia. Tutkimuksen keinoin saamme myös lisää tietoa siitä, millä tavoin voimme kehittää liittoa.

Ay-liikettä on yritetty leimata kaiken vastustajaksi. Kun meillä on joukkovoimaa takana ja tutkittua tietoa taustalla, niin voimme kääntää mielikuvan toisinpäin ja tehdä avauksia mediaan ja muuallekin. Pystymme heittämään välillä palloa toiseen suuntaan.

EK on vetäytynyt neuvotteluista, eikä se enää ole sopimuskumppani, mutta työnantajapuolella on monia vahvoja neuvottelijoita meitä vastassa. Teollisuusliiton pitää ottaa neuvotteluissa oma asema ja rooli. Olemme yksi isoimmista ammattiliitoista Suomessa ja toimimme tärkeillä vientialoilla.

Jotta voimamme lisääntyy, meidän pitää saada järjestäytymisastetta nousemaan entisestään. Se vaatii monenlaisia toimia, muun muassa kouluilla käyntiä ja medianäkyvyyttä.

Toivottavasti liittofuusio saadaan hanskattua toiminnan alkumetreillä sellaiseksi, että olemme kaikki oikeasti yhtä liittoa. Olen uusiin liittokavereihini tutustunut ja alku näyttää lupaavalta: samanlaista ay-porukkaa me kaikki olemme.

Arvelen, että aluetoiminta tulee korostumaan Teollisuusliiton toiminnassa, ainakin aluksi. Itse haluan viedä tietoa alueelta liiton hallintoon ja toimia linkkinä kentän väkeen. Oli työpaikka iso tai pieni, kentän tasolta käsin liiton asiat pitää saada toimimaan.”

TEKSTI JARI ISOKORPI
KUVA MARKKU RUOTTINEN