Kongressen valde Industrifackets nya fullmäktige och styrelse

Kongressen har utsett en ny fullmäktige och styrelse för Industrifacket för åren 2018-2023. Till ordförande för fullmäktige valdes Jarmo Markkanen. Mellan förbundskongresserna är fullmäktige det högsta beslutfattande organet inom förbundet.

Tre svenskspråkiga ledamöter valdes till Industrifackets fullmäktige. Daniel Hannus från teknologisektorn och Hanna Borisov samt Ann-Louice Ormiskangas från Kemisektorn kommer att representera de svenskspråkiga medlemmarna i den nya fullmäktige. Sammanlagt utsågs 83 fullmäktigeledamöter.

Den nya styrelsens 28 medlemmar utsågs också av kongressen. Två svenskspråkiga medlemmar valdes till den nya styrelsen. De två svenskspråkiga ordinarie styrelsemedlemmarna är Ronny Norrgård och Peter Sjökvist.

En lista på hela fullmäktige hittar du här. Hela styrelsen hittar du här.

 

TEXT JOHAN LUND