Teollisuusliiton ylimääräinen liittokokous 28-30.11.2017 Tampere-talossa. Ruotsinkielisiä kokousedustajia 29.11.2017: Stefan Sjölund, Ann-Louice Ormiskangas ja Sri Yliaho.

Förbundets strategi bra – men kunde ha varit mera konkret

Industrifackets extraordinarie kongress fattade beslut om två strategiska huvudlinjer. De är att skapa möjligheter och trygghet samt att uppdatera den fackliga verksamheten. Strategin var omfattande men ytligt, anser man bland de svenskspråkiga kongressombuden.

Kongressen godkände en strategi som sträcker sig ända fram till år 2023. Den första huvudsakliga linjedragningen i strategin, eller verksamhetsplanen, är att jobba för bättre utkomst och sysselsättning, till kvaliteten bättre jobb som utvecklas, starkare arbetskarriärer genom kompetens samt betydande stöd vid omställningar. Det låter bra, men mer konkreta åtgärderna efterlystes bland många av kongressombuden.

– Den är genomarbetat och omfattande men ytlig. Den innehåller för lite handgripliga saker. Och svenskan måste vara en naturlig del av hela förbundets verksamhet, säger kongressombudet Sari Yliaho som poängterar att målen i strategin finns till för att verkligen förverkligas.

– Kvalitet är ju något som vi måste satsa på. Vi i Finland kan inte tävla med löner med låglöneländerna, utan det är just kvaliteten vi kan konkurrera med, fortsätter kongressombudet Stefan Sjölund.

Kongressen vill också uppdatera den fackliga verksamheten genom att öka deltagandet och delaktigheten i verksamheten och samtidigt göra samarbetet inom förbundet smidigare. Man vill bland annat utveckla de olika formerna för deltagande, ta med alla intresserade i verksamheten, och utveckla och stöda nätverken mellan medlemmarna.

– Det finns mycket att göra och förnya. Vi har anställt mycket nya unga personer på min arbetsplats och när jag frågar om de vill bli medlemmar så är det många som inte ens vet vad facket är. Vi måste vara mer synliga få vårt budskap fram, poängterar kongressombudet Ann-Louice Ormiskangas.

Tyngdpunkten för Industrifackets verksamhet under nästa år är enligt kongressens beslut att förstärka samhällspåverkan, regionverksamheten, regionkontorsnätverket, att utveckla fackavdelningarna samt att köra igång förbundets verksamhet på ett effektivt och högklassigt sätt.

– Vi måste ändå komma ihåg att det första året kommer att gå till att vi hittar varandra och det rätta sättet att jobba och forma det nya facket, tror Ormiskangas

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Industrifackets extraordinarie kongress som samlades i Tammerfors hade första gången kongressombud från alla tre fusionsförbund. Förväntningarna bland de rekordmånga svenskspråkiga kongressombuden var höga.

– Jag hoppas att vi som ett större förbund ska ha bättre möjlighet att påverka på beslutsfattarna och arbetsmarknaden, hoppas Sjölund.

– Jag hoppas att vi faktiskt blir en stark organisation så att medlemmarna känner att det är en styrka att höra till facket, fortsätter Yliaho.

TEXT JOHAN LUND FOTO KITI HAILA