Turja Lehtonen: Osaava henkilöstö ja koulutus tuovat tuloksia

Osaava henkilöstö on edellytys sille, että liitto voi saavuttaa tavoitteensa. Samoin jäsenille tarjottavan koulutuksen pitää olla laadukasta, jotta esimerkiksi luottamushenkilöt voivat menestyä tehtävissään, Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen arvioi.

Turja Lehtonen vastaa Teollisuusliitossa henkilöstöstä, koulutuksesta ja ATK-asioista. Hänen mukaansa henkilöstöpolitiikan keskeinen funktio on huolehtia siitä, että liiton kaikki yksiköt pystyvät hoitamaan tehtävänsä kuten esimerkiksi työehtosopimukset ja järjestötoiminnan.

– Tuemme kokonaisuutta niin, että meillä on riittävät henkilöstöresurssit, osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Työkalujen ja laitteiston pitää olla ajanmukaisia, mutta vielä tärkeämpää on, että niitä osataan käyttää. Elämme jatkuvan muutoksen mukana. On huolehdittava siitä, että pysymme ajan tasalla, että emme jää missään jälkeen.

Kun Teollisuusliitto aloittaa toimintansa ensi vuoden vaihteessa, on sillä 231 työntekijää. Lehtonen alleviivaa henkilöstön kotiutumisen, sopeutumisen ja yhteen pelaamisen merkitystä.

– Aluksi suurin haaste on siinä, että kaikki tuntevat, että on kiva tulla töihin Teollisuusliittoon, ei siis Metalliin, TEAMiin tai Puuliittoon. Tässä suhteessa avainasemassa on entisen Metalliliiton henkilökunta, mutta toisaalta kaikkien pitää ryhtyä heti rohkeasti keskustelemaan kaikkien kanssa itsensä Teollisuusliiton työntekijöiksi mieltäen. Vuosi 2018 on vielä opettelemisen aikaa, mutta sitten yhteiselon pitäisi jo sujua.

LAADUKASTA KOULUTUSTA

Teollisuusliitto tarjoaa jäsenilleen koulutusta Murikka-opistossa ja alueellisesti.

– Koulutuksen pitää olla kautta linjan laadukasta. Meillä pitää olla ammattiyhdistysliikkeen paras koulutustaso ja parhaat kouluttajat Murikassa ja alueilla, että pystymme vastaamaan koulutustarpeen laajentuvaan kirjoon. Esimerkiksi työympäristöasioiden merkitys kasvaa. Nyt kuvaan mukaan tulevat kemikaalit, puupöly ja maatalouteen liittyvät kysymykset.

Oppisisältöjen monipuolistuminen on luonteva asetelma myös koulutuksen laajemmalle tarkastelulle.

– Olemme pohtineet, että pitäisikö antaa koulutusta, jolla voidaan parantaa ihmisten työmarkkinakelpoisuutta. Pieniä askelia on jo otettu esimerkiksi tulityökorttikoulutuksilla ja tietotekniikassa. Ne tukevat ihmisten osaamista ja valmentavat uusiin tehtäviin. Laajennammeko sitten tätä puolta, on erikseen mietittävä haaste ja strateginen valinta.

Teollisuusliitto aikoo Lehtosen mukaan joka tapauksessa ryhtyä toimenpiteisiin toisen asteen koulutuksen puolestapuhujana.

– Laadukas toisen asteen koulutus on tärkeä asia koko Suomelle. Tulemme osoittamaan kokopäivätoimisen resurssin tämän merkityksen ja siihen liittyvien elementtien eteenpäin viemiseksi. Se on kova juttu ja poikkeuksellinen satsaus ay-liikkeessä.

YMMÄRTÄMYS JA HYVÄKSYNTÄ

Kun Lehtonen miettii tulevaisuuden Teollisuusliittoa, nostaa hän tärkeäksi teemaksi erilaisten ajatusten, mielipiteiden ja ihmisten hyväksymisen.

– Se on ainut keino, jolla voimme saada kaikki toimintaan mukaan. Pitää tunnistaa ihmisten taustat ja johtaa asioita ihmisiä ymmärtäen.

– Matka on alussa. Siksi toivon, että kun vuodenvaihde tulee, niin kaikki jäsenten ja henkilökunnan keskuudessa ymmärtäisivät, että juuri mikään ei ole vielä valmista. Eletään ensin pidemmälle ja arvioidaan sitten, oliko tämä hyvä juttu vai ei, ja miten asia voidaan hoitaa paremmin.

TEKSTI PETTERI RAITO   KUVAT JYRKI LUUKKONEN JA KITI HAILA

 

Turja Lehtonen

  • SYNTYNYT 1970
  • PERHE Naimisissa, yksi lapsi
  • KOULUTUS Ilmastointiasentaja, lukuisia lyhytkursseja
  • TYÖKOKEMUS Teollisuusliitto 1. varapuheenjohtaja 2017–. Metallityöväen Liitto: liittosihteeri 2016–2017, sopimusasiantuntija 2009–2016, järjestösihteeri 2006–2009, työehtotoimitsija 2001–2006. Vasemmistonuoret, pääsihteeri 1999–2001. Valmet Pansio, särmääjä 1988–2001.