SAK:n Jarkko Eloranta: Ilmapiirin koventuminen ajaa työntekijöitä suurliittoihin

Työnantajien muuttunut toimintatapa ja yhteiskunnan ilmapiirin koventuminen ajaa työntekijöitä perustamaan suuria ja vahvoja liittokokonaisuuksia, arvioi Teollisuusliiton liittokokouksessa puhunut SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

– Puuliiton ja TEAMin sulautuessa Teollisuusliittoon on historiallinen suurliitto valmis. Minulla on vahva usko, että SAK-laisessa liittokentässä liike kohti suurempia liittokokonaisuuksia jatkuu. Siihen meitä ajavat niin työnantajien muuttunut toimintatapa kuin yleisesti yhteiskunnallisen ilmapiirin koventuminen. Suuremmat ja sitä kautta voimakkaammat liitot ovat vastausta tähän kehitykseen.

Pelkkä suuruus ei Elorannan mielestä kuitenkaan riitä.

– Myös sisällöllisesti ja toimintatavoiltaan liittojen pitää kehittyä.
Hänen mukaansa ammattiyhdistysliikkeen perustaa, solidaarisuutta ja yhteistä tekemistä, ei pidä kuitenkaan unohtaa.

YHTEENKUULUVUUTTA VAHVISTETTAVA

Keskeiseksi haasteeksi Eloranta nostaa ammattiyhdistysliikkeen yhteishengen.

– Yksi haasteellisimmista asioista meillä ay-liikkeessä on pitää huolta keskinäisestä solidaarisuudestamme. Siitä ettei liittojen ja alojen välille synny tarpeettoman syviä kuiluja, ei laadullisissa asioissa, eikä palkka- ja ansiokehityksessä.

Parhaillaan on käynnissä SAK:n palkkapoliittisen ohjelman valmistelu.

– Sitä ollaan parhaillaan tekemässä hyvässä yhteistyössä jäsenliittojen kanssa. Tämän ohjelman lisäksi tarvitsemme myös paljon muita toimia keskinäisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi.

Paikallisen sopimisen lisääntyminen uhkaa Elorannan mukaan pahimmillaan viedä liittoja ja aloja erilleen toisistaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että eri aloilla on erilaisia rakenteita, kulttuureita ja osaamista.

Elorannan mielestä paikallisen sopimista pitää edistää niin, että luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia parannetaan.

KIKY HANKALOITTAA NEUVOTTELUJA

Eloranta mainitsee kilpailukykysopimuksien toimivan vientiteollisuuden näkökulmasta toivotulla tavalla.

– Myönteisestä kehityksestä huolimatta monet kikyn toimenpiteet muun muassa maksunsiirrot työntekijöiltä työnantajille, työaikapidennykset, puhumattakaan julkisen sektorin lomarahan leikkauksista ovat omiaan hankaloittamaan käynnissä olevaa tes-kierrosta.

Hän arvelee, että teollisuuden kahden vuoden reilun kolmen prosentin korotus antaa neuvotteluille hyvän lähtökohdan.

– Tulokset ovat olleet vähintään kohtuullisia. Ratkaisuissa palkansaajan ostovoiman on laskettu paranevan ja kilpailukyvyn suhteessa kilpailijamaihin paranevan. Lisäksi tehdyt ratkaisut tukevat työllisyyttä ja kohentavat julkista taloutta.

– On kuitenkin hyvä huomata, että nyt mennään aitoa liittokierrosta, jossa jokainen sopimusala neuvottelee omat palkka- ja työehtonsa itsenäisesti.

TEKSTI JARI ISOKORPI   KUVA JYRKI LUUKKONEN