”Lyssna på de mindre förbunden”

I en fusion bildas nya gemensamma verksamhetsmodeller. Det lönar sig inte att med våld hålla fast vid det egna gamla. Istället måste ge plats åt de mindre förbunden för att en sammanslagning ska lyckas. Det säger Marie Nilsson som är ordförande för Industrifacket Metall i Sverige.

Marie Nilsson valdes i våras som första kvinna till ordförande för IF Metall i Sverige. Nilsson har ändå en lång facklig bakgrund och har själv varit med om flera förbundsfusioner. Hennes hälsning till Industrifacket inför fusionen vid årsskiftet mellan Metall, TEAM och Träfacket är att komma ihåg de mindre förbunden så att det inte går så att de slukas upp av den stora.

– Lyssna på de mindre förbunden och ge dem lite större inflytande än de egentligen har mandat till. På det viset håller man en bra stämning inom det nya förbundet, säger Nilsson som följer med Industrifackets extraordinarie kongress i Tammerfors.

IF Metall har en lång bakgrund av fusioner och representerar arbetstagare från ett brett fält inom industrin, på samma sätt som det nya Industrifacket i Finland kommer att göra. I sin nuvarande form inledde det svenska IF Metall sin verksamhet 2006 när det svenska Industrifacket och Metallförbundet slogs samman.

– Man måste vara ödmjukt mot varandra. Jag tror att det kan bra lättare när ni är tre som går samman. Med två förbund kan det lättare bli motsättningar, säger Marie Nilsson som tror att större fackförbund behövs i framtiden för att stärka fackets ställning.

TEXT JOHAN LUND   FOTO JYRKI LUUKKONEN