Industrifackets kongress kör idag igång

Industrifackets extraordinarie kongress inleds idag i Tammerforshuset i Tammerfors. Kongressen pågår i tre dagar. De egentliga kongressombuden är omkring 650 och därtill deltar både utländska och inhemska gäster, media samt ombudsmän från både fackförbunden och a-kassorna. Allt som allt deltar ungefär 950 personer i kongressen.

Kongressen inleds med en öppningsceremoni. Efter ceremonin hålls ett seminarium som pågår i uppskattningsvis tre timmar med temat ”Industrins framtid i Finland”. Ilmarinens Jaakko Kiander som hör till de mest framstående ekonomerna inleder seminariet. Också Chief Enterprise Architect Janne Vihervuori från SSAB och chefsekonomen Ralf Sund från STTK kommer att tala på seminariet.

Johanna Ikäheimo som är styrelseordförande för Lappset Group och produktionschefen på Rauma Marine Markku Uusitalo lyfter fram exempel på framgångsrik finländsk industriverksamhet.

Seminariets arbetsmarknadsdel inleds av Teknologiindustrins vice verkställande direktör Eeva-Liisa Inkeroinen och TEAM:s ordförande Heli Puura. Näringsminister Mika Lintilä (C) inleder delen om Finlands närings- och industripolitiska framtid.

Industrifackets ordförande Riku Aalto, Lintilä, Kiander, Ikäheimo och Inkeroinen deltar i paneldebatten.

Ordförandeskapet väljs på onsdag

Kongressen sammanträder först på onsdagsmorgon. Till kongressen väljs fem ordföranden, tre sekreterare samt rösträknare och protokolljusterare. Tre utskott väljs också: ett organisations-, procedur- och strategiutskott. På onsdag håller också de politiska grupperingarna sina tvåtimmarsmöten.

Den punkt som troligtvis kommer att väcka störst intresse på onsdagen är valet av förbundsledningen. Ordförandekandidaten är Riku Aalto, medan Turja Lehtonen, Heli Puura och Jari Nilosaari kandiderar för posterna som vice ordföranden.

Riku Aalto valdes redan på våren till ordförande och Turja Lehtonen till vice ordförande för förbundet fram till kongressen. Heli Puura är för tillfället ordförande för TEAM och Jari Nilosaari ordförande för Träfacket.

Till förbundets styrelse väljs en ordförande, tre viceordförande och 24 övriga styrelseledamöter samt för var och en av dem tre suppleanter. Kongressen utser också 83 ledamöter till fullmäktige, som alla ska ha en personlig suppleant. Tre ordförande och tre vice ordföranden ska också utses till fullmäktige.

Vid sidan av personvalen är kongressens viktigaste ärende att besluta om en strategi för förbundet. En arbetsgrupp har förberett ett förslag tills strategi för åren 2018 – 2023. Förslagets namn är Kollektiv styrka, avtal och rådighet. I strategin beskrivs förbundets värdegrunder, målsättningar och verktyg.

När strategin är behandlad presenteras den kommande kongressperiodens tyngdpunkter för kongressen.

Kongressens viktigaste ärenden, personvalen och strategin publiceras på Industrifackets webbplats och webbtidning alltefter beslut fattas.

Följ med kongressen direkt på förbundets nya webbplats www.teollisuusliitto.fi.