Työehtosopimus on työrauhan tae

Jos työnantajat purkavat työehtosopimukset, he purkavat samalla myös työrauhan.

20.8.2021

– Jos tehdään vain paikallisia sopimuksia, niin lakkoa on oikeus käyttää joka työpaikalla. Työnantajat saisivat miettiä tätä puolta, sanoo Antti Koskela.

Ekonomistina toimihenkilöiden keskusjärjestössä STTK:ssa työskentelevä Koskela näkee, että lakkojen todennäköisyys kasvaa merkittävästi, mikäli työnantajat alkavat isolla joukolla irtautua yleissitovista työehtosopimuksista. Tutkimustieto eri maista näyttää Koskelan mukaan, että lakkokortin käyttäminen voi monesti olla työntekijöille kannattava valinta.

– Lakko tai lakon uhka on työntekijöille viime kädessä ainoa keino vaikuttaa funktionaaliseen tulonjakoon, eli palkkatulojen ja yritystoiminnan voittojen väliseen suhteeseen. Jos tätä keinoa ei ole olemassa, niin palkat jäävät junnaamaan eivätkä nouse tuottavuuden kasvun mukana.

PALKKOJENPOLKUKILPA TEKEE HALLAA TUOTTAVUUDELLE

Työehtosopimusten yleissitovuus on merkinnyt yrityksille sitä, että niiden välisessä kilpailussa vähimmäisvaatimukset ovat kaikille samat. Palkoilla on voinut kilpailla, mutta vain ylittämällä työehtosopimuksen vähimmäistason. Ilman yleissitovuutta palkkakilpa myös toiseen suuntaan on mahdollista.

– Tilanne, jossa yritykset ryhtyvät kilpailemaan siitä, kuka maksaa huonoimmat palkat ja tarjoaa huonoimmat työehdot, vie tuottavuutta alaspäin, sanoo Tapio Bergholm.

– Tuottavuuden rakenteellisen kehityksen kannalta ei ole järkevää keskittyä pitämään pystyssä yrityksiä, jotka eivät sopeudu markkinoihin eivätkä pysty maksamaan samoja palkkoja kuin muut.

Filosofian tohtori ja Itä-Suomen yliopiston dosentti Bergholm on tutkinut Suomen työmarkkinahistoriaa laajasti. Hän arvioi, että yleissitovuuden hylkiminen on työnantajilta osa pitemmän aikavälin suunnitelmaa: tavoitteena ei ole nopea yleinen palkkatason lasku vaan ammattiliittojen perusrakenteen murskaaminen.

– Useinhan palkkausjärjestelmän muutoksissa työnantaja heittää rahaa yli pöydän, että saisi tahtonsa läpi, ei silloin heti pyritä heikennyksiin. Tämä on ideologinen hanke, ja taustalla on se, että tiettyjen suuryritysten johtajien mielestä on jo nöyryyttävää sanoa päivää työntekijöitten edustajille. He haluavat luottamusmiehet pois pöydästä ja täyden päätösvallan itselleen.

Jos työnantajat yksipuolisesti romuttavat yleissitovuuden, työntekijöiden järjestäytymisen tärkeys korostuu.

– Järjestäytymisprosentti kertoo kyvyn lakkoon ja kyvyn painostaa työnantajaa palkankorotuksiin, tiivistää Koskela.

– Kyse on siitä, voivatko työntekijät vielä tulevaisuudessa osallistua oman elämänsä hallintaan, muotoilee Bergholm.

LAKKOJEN ISO MÄÄRÄ SUOMESSA ON MYYTTI

Julkisessa keskustelussa oikeistopoliitikot ja työnantajien edustajat toistavat usein väitettä, jonka mukaan Suomessa lakkoillaan paljon. Toistaiseksi väite ei ole pitänyt paikkaansa. Tavallisimmin vertailukohteena on Ruotsi.

– Suomi on ollut lakkojen määrässä eurooppalaista keskitasoa, mutta meillä on lakkoja enemmän kuin Ruotsissa. Työnantajat kuitenkin esittävät asian niin kuin Ruotsi olisi tyypillinen eurooppalainen maa. Sitä se ei ole, siellä lakkoja on selvästi keskiarvoa vähemmän, Koskela kertoo.

Ruotsin vähäistä lakkoilua selittää Koskelan mukaan se, että työnantajat noudattavat työehtosopimuksia, vaikkei maassa olekaan lakiin perustuvaa yleissitovuutta.

– Ruotsi on konsensusyhteiskunta. Noin 90 prosenttia ruotsalaisesta työvoimasta on työehtosopimuksen piirissä.

Bergholm tulkitsee, että kansainvälisesti katsottuna suomalaiset työnantajat ovat ajastaan jäljessä ”vallankaappausyrityksensä” kanssa.

– Muualla maailmassa tehtiin tällaisia temppuja 1980-luvulla, sanoo Bergholm.

 

Oikeuskäytäntö määrittää sallitut työtaistelutoimet

Työehtosopimuksella tavoitellaan työrauhaa, johon sitoutuvat sopimuksen molemmat osapuolet. Voimassa olevaa työehtosopimusta vastaan ei saa suunnata työtaistelutoimenpiteitä.

– Laki velvoittaa työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksiä sekä yksittäisiä työnantajia. Yksittäistä työntekijää työrauhavelvollisuus ei koske, sanoo varatuomari Harri Hietala, joka on toiminut pitkään työnantajajärjestöissä ja ollut yhteistoiminta-asiamiehenä vuosina 2014–20.

Työrauhavelvoite on voimassa niin kauan kuin työehtosopimuskin. Kun työehtosopimus päättyy, siirrytään sopimuksettomaan tilaan, jolloin myös työsuhteen ehtoihin liittyvät työtaistelutoimet ovat sallittuja.

Työtaistelutoimenpiteen käsite on työehtosopimuslaissa, mutta laki ei kuvaile sen sisältöä.

– Se, mikä Suomessa katsotaan työtaistelutoimenpiteeksi, perustuukin oikeuskäytäntöön, Hietala kertoo.

TYÖSULKU ON TYÖNANTAJIEN VASTINE LAKOLLE

Työtaisteluoikeus on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan Suomessa laaja. Sitä voi pitää työelämän perusoikeutena, jota turvataan myös monissa kansainvälisissä sopimuksissa.

– Silloinkin kun työehtosopimus on voimassa, sallittuina on pidetty työtaisteluita, jotka on järjestetty poliittisiin päätöksiin vaikuttamiseksi tai toisten työntekijöiden laillisen työtaistelun tukemiseksi.

Työntekijöiden järjestämä lakko on selvästi yleisin työtaistelutoimenpide. Työnantajilla on kuitenkin työtaistelutoimenpiteenä ja painostuskeinona käytettävissään työsulku.

– Työsulku tarkoittaa, että työehtosopimusta neuvottelevaan ammattiliittoon kuuluvilta työntekijöiltä estetään töihin tulo ja keskeytetään heidän palkanmaksunsa. Lähihistorian merkittävin työsulku järjestettiin paperiteollisuudessa vuonna 2005, ja se kesti noin kuusi viikkoa, sanoo Hietala.

Myös elintarviketeollisuudessa vuonna 2010, hiihtokeskuksissa vuonna 2017 ja mekaanisessa metsäteollisuudessa joulukuussa 2019 työnantajat julistivat työsulun.

Erilaiset työehtosopimukset

YLEISSITOVA TYÖEHTOSOPIMUS on kyseessä, jos sopimusalan työntekijöistä noin 50 prosenttia työskentelee työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä. Päätösvalta siitä, katsotaanko työehtosopimus yleissitovaksi, on sosiaali- ja terveysministeriön alaisella yleissitovuuslautakunnalla. Yleissitovaa sopimusta täytyy noudattaa kaikkien alan työnantajien, myös liittoon kuulumattomien.
NORMAALISITOVA TYÖEHTOSOPIMUS velvoittaa vain yritystä, joka kuuluu sen solmineeseen työnantajaliittoon.

TEKSTI MIKKO NIKULA
KUVITUS EMILIE UGGLA

LAKOSSA 9.–11.12. UPM Alholman sahalla: ”Lakko pitää, ei tänne kukaan ole edes yrittänyt töihin”

”On ne kikytunnit vaan niin iso asia, että porukkaa ei ole vaikea saada lakkoon”, linjaa pääluottamusmies Vuokko Piippolainen.

KUVA YLLÄ: Lakkovahdit kirpeässä talvisäässä UPM:n Alholman sahan portilla tiistaina. Vasemmalta varapääluottamusmies Glenn Södergård, työsuojeluvaltuutettu Sami Kettula, varatyösuojeluvaltuutettu Kimmo Mikkola ja pääluottamusmies Vuokko Piippolainen.

UPM:n Alholman sahalla Pietarsaaressa ei edes lakon alkamisen kunniaksi satanut märkä räntäsade ole hillinnyt tunnelmia. Lakkovahtia pyöritetään parin hengen porukoissa, puolentoista tunnin vuoroissa.

– Täällä olemme kaikki lakossa, ja lakko pitää. Ei kukaan ole edes yrittänyt tulla töihin, pääluottamusmies Vuokko Piippolainen sanoo.

Pääluottamusmiehen mukaan syy löytynee siitä, että järjestäytymisaste on melkein tapissa. Kaikki paitsi yksi tuotannon 54 työntekijästä kuuluvat liittoon.

Lakkovahteja UPM:n Alholman sahan portilla. Vasemmalla varapääluottamusmies Glenn Södergård ja pääluottamusmies Vuokko Piippolainen.

Piippolaisen mukaan Teollisuusliiton tavoitteilla on työntekijöiden keskuudessa vankka tuki.

– Ne työnantajien vaatimukset ovat kyllä törkeitä. Kikystä pitää ensimmäiseksi päästä lopullisesti eroon, mutta on siellä muutakin. Leikkaukset sairausajan palkkaan esimerkiksi.

Työnantajien esitykset lisiin kajoamisesta, arkipyhien vähentämisestä ja lakko-oikeuden rajaamisesta saavat myös täystyrmäyksen.

– Palvelusvuosilisän poistaminen tarkoittasi, että kahden viikon palkka lähtisi heti, Piippolainen toteaa.

TYÖSULKU LAKON PERÄÄN

Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry on julistanut työsulun 32 toimipaikalle lakon päätteeksi 12.–18. joulukuuta. Alholman saha on yksi työsulun piiriin kuuluvista toimipaikoista.

Pääluottamusmies Piippolainen muistuttaa, että työsulun piirissä olevilla vaneritehtailla ja sahoilla on viime aikoina ollut hiukan hiljaisempaa, ja siksi Metsäteollisuus ry:n työsulkuihin tottuneet työnantajatkaan eivät kyseistä asetta emmi käyttää.

Lakko on pitänyt UPM:n Alholman sahalla Pietarsaaressa.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön tuoreesta pörssikatsauksesta vuoden 2019 ensimmäiseltä puolikkaalta kuitenkin ilmenee, että UPM Kymmene -konsernin liikevaihto nousi 4 prosenttia ja nettotulos, eli yrityksen kannattavuudesta kielivä luku, peräti 10 prosenttia.

– Toivottavasti saadaan sopimus aikaan. Siellä on työnantajapuolella nuoria miehiä neuvottelupöydässä, ja heillä vaikuttaa olevan kova näyttämisen halu, Piippolainen sanoo.

ISOSTA LIITOSTA PITÄÄ LÖYTYÄ TUKEA

Uutisista saattaa helposti saada hyvin teknologiateollisuuskeskeisen kuvan Teollisuusliiton ja työnantajien välisistä työehtosopimusneuvotteluista.

– Miten siinä käy, jos teknossa saadaan aikaan sopimus. Näin isosta liitosta pitää löytyä tukea kaikille jäsenille, Piippolainen sanoo.

Nyt ei kulje raiteilla tukkeja sahalle. ”Ei kukaan huvikseen ole lakossa, ja kaikki siinä tavallaan häviävät, mutta työnantajien vaatimukset ovat törkeitä”, pääluottamusmies Vuokko Piippolainen linjaa.

Hän muistuttaa, että tammikuun lopussa päättyy myös puusepänteollisuuden työehtosopimus. Ja paukkuja pitää siihenkin löytyä.

– Yksi työntekijä tuossa äsken sanoi, että nyt kun on lakko, sitten työsulku, ja jos vielä vuoden vaihteen jälkeen on työtaisteluita, niin kyllähän se lompakossa tuntuu.

– Mutta me haluamme nyt sen talkootyön pois, Piippolainen sanoo.

TEKSTI JOHANNES WARIS
KUVAT JOHANNES TERVO