”Luottamusmies on järjestäytymisen ykköslenkki”

Tämän syksyn luottamusmiesvaaleissa valitaan työpaikan tärkeimmät edunvalvojat seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

LUOTTAMUSMIESVAALIT 1.11.–31.12.

28.10.2020

– Luottamusmiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla jäsenhankinnan ja järjestäytymisen edistäjä. Kun työpaikalla on korkea järjestäytymisaste, työntekijöitä edustavalla luottamusmiehellä on paljon paremmat asemat neuvotella työntekijöiden edunvalvonnan parannuksista, sanoo Teollisuusliiton järjestöasiantuntija ja tietosuojavastaava Ville-Petteri Risberg.

Luottamusmies on työpaikan työntekijöiden tärkein edunvalvoja. Ilman luottamusmiehiä liitto ei pääse kiinni työpaikkojen arkeen ja valvomaan työntekijöiden etuja. Luottamusmieheksi voivat olla ehdolla kaikki Teollisuusliittoon kuuluvan ammattiosaston jäsenet.

”Luottamusmies on työpaikan työntekijöiden tärkein edunvalvoja”, sanoo Teollisuusliiton järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg.

– Luottamusmiehenä pääsee vaikuttamaan oman työpaikan asioihin ja auttamaan työkavereita konkreettisesti. Jos työpaikalla ei ole vielä valittu pääluottamusmiestä, kannattaa kerätä porukka yhteen ja ryhtyä miettimään, kenet tehtävään valitaan, Risberg sanoo.

– Vaikka pääluottamusmiestä ei olisi, niin usein työpaikalla syntyy käytäntö, jossa joku tietty henkilö toimii työnantajan suuntaan työntekijöiden edustajana. Hänen on helpompaa hoitaa asioita, kun asema on virallinen.

Luottamusmiehet ovat myös mukana yrityksen kehittämishankkeissa.

– Luottamusmiehen kautta työntekijöiden näkemykset tulevat paremmin esille, kun tehdään yrityksen kehittämissuunnitelmia ja muita työoloihin vaikuttavia päätöksiä.

TEKSTI ASKO-MATTI KOSKELAINEN
KUVA KITI HAILA

 

LUOTTAMUSMIES

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikalla. Hän on jäsenhankinnan ja järjestäytymisen edistäjä. Hän toimii neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimii aina luottamuksellisesti.

Syyskuussa 2020 Teollisuusliiton tiedossa oli 1986 pääluottamusmiestä, 1342 varapääluottamusmiestä ja 1203 luottamusmiestä.

LUOTTAMUSMIEHEN TEHTÄVÄT

Työnantaja on velvollinen noudattamaan voimassa olevia työehtoja. Työntekijöiden edustajana luottamusmies valvoo

  • työehtosopimusten noudattamista,
  • työlainsäädännön noudattamista,
  • työsopimusten ehtojen noudattamista,
  • työsuhteen muiden ehtojen noudattamista.

Luottamusmies myös edustaa ammattiosastoa kysymyksissä, jotka liittyvät

  • työntekijän ja työnantajan välisiin suhteisiin,
  • yrityksen kehittämiseen,
  • paikalliseen sopimiseen.

Luottamusmies saa käyttää työaikaa toimen hoitamiseen kunkin työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Luottamusmiehen asema perustuu lakiin ja työehtosopimukseen.

LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA

Luottamusmies valitaan työpaikalla järjestettävillä vaaleilla. Samalla valitaan varaluottamusmies ja työpaikan koon mukaisesti myös osastojen luottamusmiehet. Konserniluottamusmiehen valinnasta voidaan sopia paikallisesti konsernin sisällä.

Oikeus asettua luottamusmiesehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa on kaikilla työpaikalla toimivaan Teollisuusliiton ammattiosastoon järjestäytyneillä työntekijöillä.

Oikeus vaalien järjestämiseen työpaikalla on ammattiosastolla tai työpaikan ammattiosastoon kuuluvilla työntekijöillä. Vaaliajoista ja -paikoista sovitaan työnantajan kanssa.

Joissain liiton työehtosopimuksissa on määräyksiä, jotka poikkeavat liiton yleisistä luottamusmiesvaaliohjeista. Tarkista vaalia järjestettäessä siis myös sopimusalan työehtosopimus.

Luottamusmiehen toimikausi on kaksi vuotta.

ENTÄ JOS TYÖPAIKALLANI EI OLE LUOTTAMUSMIESTÄ?

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, voivat järjestäytyneet työntekijät yhdessä ammattiosastonsa kanssa järjestää vaalit milloin tahansa.

Ohjeet vaalien järjestämiseen saa Teollisuusliiton aluetoimistoista samoin kuin yksityiskohtaiset tiedot luottamusmiehen tehtävistä ja toimikausista.

Teollisuusliitto kouluttaa luottamusmiehet tehtäviinsä. Työnantaja maksaa koulutusajalta palkan.

HUOM!

Metsäteollisuus ry:n ilmoitus lopettaa työehtosopimustoiminta voimassa olevan sopimuskauden päättyessä ei vaikuta mekaanisen metsäteollisuuden ja bioteollisuuden luottamusmiesvaaleihin. Luottamusmiesten rooli on näillä sopimusaloilla jopa korostuneen tärkeä.

EHDOKKAIDENASETTELU VOIDAAN JÄRJESTÄÄ KIRJALLISESTI

Koronaepidemian aikana luottamusmiesvaalien ehdokkaidenasettelukokous on mahdollista järjestää myös kirjallisesti. Ehdokkaat voivat ilmoittaa halukkuudestaan asettua ehdokkaaksi toimittamalla kirjallisen suostumuksen työpaikalla määriteltyyn postilokeroon määriteltynä aikana. Näin fyysistä kokoontumista ehdokkaidenasetteluun ei tarvitse pitää.

 

Lue lisää ja tulosta tai tilaa Teollisuusliiton luottamusmiesvaalimateriaalia TÄSTÄ.

Aktiivisuus toi Fanni Miinalaiselle Teollisuusliiton stipendin

Teollisuusliitto palkitsi opiskelija Fanni Miinalaisen joulukuussa 500 euron stipendillä. Vajaassa puolessa vuodessa hän on hankkinut liittoon noin sata uutta jäsentä. Seuraava opiskelijajäsenten stipendihaku on käynnissä 1.4.2020 asti!

Tamperelaisella Fanni Miinalaisella, 20, on monta rautaa tulessa. Hän viimeistelee opintojaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa ja käy töissä.

– Valmistun toukokuussa painotuotannon assistentiksi. Teen myös henkilökohtaisen avustajan töitä pari kertaa viikossa, kertoo Loimaalta kotoisin oleva Miinalainen.

Miinalaiselta liikenee aikaa myös ay-toimintaan. Hän on muun muassa oman ammattiosastonsa eli Tampereen kirjatyöntekijöiden nuorisovastaava.

– Ammattiosastollamme ei ole ollut juurikaan nuorisotoimintaa. Yritän saada aktivoitua nuoria jäseniä, jotta he tietäisivät, mitä liitto tarkoittaa ja mitä etuja jäsenyys heille tuo.

Lisäksi Miinalainen toimii Häme-Pirkanmaan alueellisen nuorisojaoston sihteerinä. Helmikuussa hänet valittiin myös Teollisuusliiton valtakunnalliseen nuorisojaostoon.

– Teen vielä oppilaitostiedottamista, joten hommaa kyllä riittää. Viikonloppuni täyttyvät ay-toiminnasta aika mukavasti, Miinalainen nauraa.

OPPILAITOSTIEDOTUS SITOUTTAA

Oppilaitostiedottajaksi Miinalainen ryhtyi viime syksynä käytyään ensin Murikka-opistolla Oppilaitostiedottajakurssin.

– Jo kurssilla sovimme ensimmäiset tiedotukset. Esiintyminen jännittää minua aina, mutta en ole sen suhteen enää niin arka kuin alussa, hän sanoo.

Miinalainen käy mielellään oppilaitoksissa kertomassa Teollisuusliitosta.

– Luokassa saan opiskelijoihin paljon paremman kontaktin kuin vaikka messuilla. Tiedotuksen lopuksi jaan jäsenkaavakkeet. Kun porukka täyttää ne heti, saan heidät sitoutettua liittoon.

Vaikka aihe onkin tärkeä, ei oppilaitostiedottamisen tarvitse olla haudanvakavaa.

Vajaassa puolessa vuodessa Miinalainen on kertonut Teollisuusliitosta yhdelletoista ryhmälle lähinnä Tredussa. Uusia jäseniä hän on hankkinut noin sata.

– Meidän on hyvä tietää jo ammattikoulusta lähtien, kuinka suuri vaikutus ammatillisella järjestäytymisellä on meidän tulevaisuuteemme työelämässä, Miinalainen perustelee aktiivisuuttaan.

Asia on Miinalaiselle myös varsin omakohtainen. Hän liittyi itsekin Teollisuusliittoon juuri oppilaitostiedotuksen kautta syksyllä 2017.

– Sitä ennen en tiennyt liitosta juuri mitään, Miinalainen sanoo.

JOPA 120 STIPENDIÄ OPISKELIJOILLE

Joulun alla Teollisuusliitto palkitsi Miinalaisen 500 euron stipendillä tunnustuksena aktiivisuudesta nuorisotoiminnassa ja oppilaitostiedottamisessa.

– Se on kyllä ihan törkeän suuri summa opiskelijalle. On siistiä, että Teollisuusliitto tukee opiskelijajäseniä tällä tavoin, Miinalainen iloitsee.

– Et menetä mitään, jos haet, Miinalainen kannustaa.

Oman stipendinsä Miinalainen käytti lähinnä elämiseen. Osa rahasta tosin meni tatuointiin, joka löytyy hänen oikeasta nilkastaan. Jalassa komeilee nyt Teollisuusliiton logo.

– Jotkut kavereistani epäilivät, että tatuointini ei ole aito, mutta kyllä se on. Minulle se tuo mieleen mukavia muistoja, Miinalainen hymyilee.

TEKSTI MEERI YLÄ-TUUHONEN
KUVA EMMI KALLIO

Teollisuusliitto myöntää vuosittain 500 euron stipendin jopa 120 opiskelijajäsenelleen. Stipendiä voi hakea opiskelijajäsen itse. Hän voi myös esittää sitä toiselle opiskelijajäsenelle. Lisäksi Teollisuusliiton luottamushenkilöt, ammattiosastot, liiton työntekijät ja opettajat voivat tehdä stipendiesityksiä. Stipendejä jaetaan kahdesti vuodessa. Seuraava hakuaika umpeutuu 1.4.2020. LUE LISÄÄ TÄSTÄ!