axxell_05

Raseborg 22.8.2023 Yrkesinstitutet Axxell. Metalallstuderande Melker Amper, Pojo. Foto: Patrik Lindström