axxell_03

Raseborg 22.8.2023 Yrkesinstitutet Axxell. Metallstuderandena Melker Amper, Pojo och Albin Heiseler, Ingå. Foto: Patrik Lindström