Pohjoismainen foorumi, Murikka 29.8.2023

Industriarbetare i Norden, Murikka 29.8.2023. Från vänster ETUC:S vice generalsekreterare Clael-Michael Ståhl, IN:s ordförande Claus Jensen och seminariets inledande talare, tidigare statsministern och ordförande för fackförbundet PRO, Antti Rinne.