Anssi Piirainen, valukonemies

Ovako, Imatra, Anssi Piirainen, valukonemies, työtasolla jopa 42 astetta lämmintä, välialtaan lämpötila 1540 astetta,