Anttila_Anu-Hanna_01_07042022

Teollisuusliiton jäsentutkimuksen kyselyyn vastasi yli 22 000 jäsentä. Se on tosi hyvä kyselyaineisto, Anu-Hanna Anttila sanoo.

Anu-Hanna Anttila
Teollisuusliiton tutulkimuspäällikkö
huhtikuu 2022 KUVA KITI HAILA