Sektorijohtajat_01_29042022-300×201

Industrifackets sektorchefer från vänster Toni Laiho (kemi), Jyrki Alapartanen (trä) och Jyrki Virtanen (teknologi).

FOTO KITI HAILA