20200115_malmikaivos_te-neuvottelukunta03_web

Teollisuusliiton malmikaivosalan työehtoneuvottelukunta kokoontui 15.1.2020.
Neuvottelukunta hyväksyi Malmikaivosten työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.
Sopimusta allekirjoittamassa Teppo Kulo, taustalla vasemmalta Jaakko Miettinen, Juha Karppinen,Terho Ihalainen ja Jani Jesiöjärvi.