20191108_tekno_sektorijohtokunta_01_web

Teollisuusliiton teknologiasektorin johtokunta kokoontui aamulla 8.11.2019.
Riku Aalto kertoi työehtosopimusneuvottelujen tilanteesta.