20200206_mek_matsateol_te-neuvotteluk_Paananen_web

Teollisuusliiton mekaanisen metsäteollisuuden työehtoneuvottelukunnan kokous 6.2.2020.
Teijo Paananen, Ha-Sa (ammattiosasto 792)