SamiRyynanen_neste_sköldvik_30_web

Borgå Sköldvik 11.5.2017. Neste oljeraffinaderi, Neste Oyj. Huvudförtroendeman Sami Ryynänen. Foto: Patrik Lindström