Kuhmonen_Tapio_01_05112019_web

Tapio Kuhmonen
Kone Hissit Oy, päläluottamusmies, Helsingin Hiiistyöntekijät (ao 128), Teollisuusliiton hallituksen jäsen.
Ammattiosaston lakkotiedotuskokous 5.11.2019 Teollisuusliiton tiloissa.