sba_13

Raseborg 21.8.2019 SBA flyttar från Svartå till Gebbelby. Nya fabriken i Gebbelby. Huvudförtroendeman Tommi Laaksonen och vicehuvudförtroendeman Tom Lundström. Foto: Patrik Lindström