sba_12

Raseborg 21.8.2019 SBA flyttar från Svartå till Gebbelby. Nya fabriken i Gebbelby. Rickard Nyman. Foto: Patrik Lindström