sba_10

Raseborg 21.8.2019 SBA flyttar från Svartå till Gebbelby. Nya fabriken i Gebbelby. Micke Winberg. Foto: Patrik Lindström