sba_03

Raseborg 21.8.2019 SBA flyttar från Svartå till Gebbelby. Gamla fabriken i Svartå. Foto: Patrik Lindström