Mathias Eklund

TEKIJÄ 20190523 Vasa. Mathias Eklund är boxare och vice huvudförtroendeman på ABB Motors i Vasa. By Johannes Tervo