vaittajat_still_tuottavuus_002_web

Väittäjät, tuottavuus. Mirjami Suikki, sopimusasiantuntija, Teollisuuslliitto ja Jarmo Päivä
johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus. Kuva: Lauri Rotko