låsmuseet_björkboda_08

Kimitoön 26.7.2019. Björkboda låsfabrik. Hur gick det för arbetstagarna. Björkboda låsmuséum. Av Bertel Gardberg designad ljusstake. Foto: Patrik Lindström