låsmuseet_björkboda_06

Kimitoön 26.7.2019. Björkboda låsfabrik. Hur gick det för arbetstagarna. Björkboda låsmuséum. Foto: Patrik Lindström