låsmuseet_björkboda_01

Kimitoön 26.7.2019. Björkboda låsfabrik. Hur gick det för arbetstagarna. Björkboda låsmuséum. Guiden Lukas Palomäki praktiserade på låsfabriken. Foto: Patrik Lindström