björkboda_låsfabrik_02

Kimitoön 26.7.2019. Björkboda låsfabrik. Hur gick det för arbetstagarna. Foto: Patrik Lindström