abloy_björkboda_hurgickdetsen_25

Sagu 7.6.2019. Vad hände med arbetarna på låsfabriken i Björkboda när verksamheten upphörde. Esa Fromholdt, Pocadel Oy. Foto: Patrik Lindström