abloy_björkboda_hurgickdetsen_20

Kimitoön 17.6.2019. Vad hände med arbetarna på låsfabriken i Björkboda när verksamheten upphörde. Huvudförtroendeman Kenneth Lindblom och vice huvudförtroendeman Tina Granberg. Foto: Patrik Lindström